Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 lutego
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami  i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej.

Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji. Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Adresaci szkolenia: Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, Kadra kierownicza pionów niefinansowych, Pracownicy banków, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

Program:

1. Czym jest inteligencja finansowa?

 • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko? 
 • Finansowy matrix  - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
 • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
 • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe

 • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy  odbiorców  sprawozdania finansowego
 • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
 • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływów finansowych
 • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
 • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak  i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

3. Sprawdzamy, co się równoważy w  bilansie

 • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
 • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
 • Kapitał własny
 • Zobowiązania długoterminowe
 • Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)

4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy

 • Przychody
 • Koszt własny sprzedaży
 • Marża na sprzedaży i marża operacyjna
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy

5. VAT

 • Wyłącznie praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać

 • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
 • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
 • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
 • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych

 • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
 • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
 • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

 Zarejestruj się już dziś na to wydarzenie

(informacja prasowa)

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 25 czerwca 2024

Zobacz wszystkie