Temat tygodnia
Rozmowa z Kasia Malinowską, trenerką rozwoju osobistego i certyfikowanym coachem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 lutego
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami  i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej.

Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji. Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Adresaci szkolenia: Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, Kadra kierownicza pionów niefinansowych, Pracownicy banków, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

Program:

1. Czym jest inteligencja finansowa?

 • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko? 
 • Finansowy matrix  - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
 • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
 • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe

 • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy  odbiorców  sprawozdania finansowego
 • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
 • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływów finansowych
 • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
 • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak  i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

3. Sprawdzamy, co się równoważy w  bilansie

 • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
 • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
 • Kapitał własny
 • Zobowiązania długoterminowe
 • Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)

4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy

 • Przychody
 • Koszt własny sprzedaży
 • Marża na sprzedaży i marża operacyjna
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy

5. VAT

 • Wyłącznie praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać

 • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
 • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
 • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
 • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych

 • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
 • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
 • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

 Zarejestruj się już dziś na to wydarzenie

(informacja prasowa)

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 07 czerwca 2023

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
Warszawa 19 czerwca
19 czerwca Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
Warszawa 19 czerwca
19 czerwca Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling