Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
13 września
do 14 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Finansowy niezbędnik dla niefinansistów

13-14.09.2018r. Warszawa

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności. Nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.


Szkolenia skierowane jest do:
osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, kadry kierowniczej pionów niefinansowych, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.


Program:


1. Czym jest inteligencja finansowa?
• Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
• Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
• Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
• Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe
• Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
• Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
• Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników: - Bilans - Rachunek zysków i strat - Sprawozdanie z przepływów finansowych
• Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
• Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej


3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie
• Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
• Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
• Kapitał własny
• Zobowiązania długoterminowe
• Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)


4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
• Przychody
• Koszt własny sprzedaży
• Marża na sprzedaży i marża operacyjna
• Pozostałe koszty operacyjne
• Koszty finansowe
• Podatek dochodowy


5. VAT
• Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa


6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
• Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
• Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
• Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
• Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami


7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
• Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
• Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
• Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/finansowy-niezbednik-dla-niefinansistow-3217#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 18 listopada 2018

20 listopada 2018
XIV Konferencja CFO Katowice
22 listopada 2018
Access MBA Tour 2018
Zobacz wszystkie