Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
13 września
do 14 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Finansowy niezbędnik dla niefinansistów

13-14.09.2018r. Warszawa

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności. Nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.


Szkolenia skierowane jest do:
osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, kadry kierowniczej pionów niefinansowych, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.


Program:


1. Czym jest inteligencja finansowa?
• Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
• Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
• Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
• Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe
• Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
• Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
• Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników: - Bilans - Rachunek zysków i strat - Sprawozdanie z przepływów finansowych
• Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
• Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej


3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie
• Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
• Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
• Kapitał własny
• Zobowiązania długoterminowe
• Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)


4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
• Przychody
• Koszt własny sprzedaży
• Marża na sprzedaży i marża operacyjna
• Pozostałe koszty operacyjne
• Koszty finansowe
• Podatek dochodowy


5. VAT
• Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa


6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
• Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
• Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
• Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
• Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami


7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
• Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
• Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
• Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/finansowy-niezbednik-dla-niefinansistow-3217#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 22 czerwca 2024

Zobacz wszystkie