Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
21 maja
do 22 maja
2013
Miasto: Hotel Warszawianka w Jachrance
Organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

II Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z PKO Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU jak również PwC, BIG InfoMonitor, Lewiatan Business Angels, MARSH, Oracle, PGNiG, Standard & Poor's oraz Unicomp-WZA będą gospodarzami II Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2013 roku.

W tym roku zapraszamy Państwa do Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka w Jachrance, aby w gronie wybitnych specjalistów dokonać analizy znaczenia roli CFO w spółce giełdowej. Wydarzenie to będzie doskonalą okazją do omówienia przedmiotowych zagadnień w  gronie dyrektorów finansowych i przedstawicieli zarządów notowanych spółek.  

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowane zostały cztery dyskusje panelowe, poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym. Uczestnikami debat będą eksperci rynku finansowego oraz kadra zarządzająca największych spółek giełdowych. Do dyskusji zaprosiliśmy również instytucje, które na co dzień zajmują się wsparciem Emitentów w obszarze tak fundamentalnym jak zarządzanie ryzykiem i płynnością w spółce notowanej na rynku kapitałowym.

Celem nadrzędnym Kongresu jest umożliwienie  wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich przedsiębiorstw, jak również przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach.

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie dyskusja nad kierunkiem i perspektywami rozwoju polskiej gospodarki prowadzona, w gronie wybitnych polskich ekonomistów, przez Pana Pawla Blajera , dziennikarza TVN. Eksperci podejmą polemikę będącą wprowadzeniem  do analizy problematyki risk management. Gośćmi debaty będą członkowie rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów - dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Witold Orłowski oraz  dr Jakub Borowski.

Kolejną dyskusję - Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej - poprowadzi Pan Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, a do debaty zaproszeni zostali członkowie zarządów największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poprzez doświadczenie, również na arenie międzynarodowej, uczestnicy panelu omówią rolę pozytywnych i konsekwencje negatywnych decyzji finansowych i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dekoniunktury i niestabilności gospodarczej.

Trzeci już panel,  omawiający zagadnienia Identyfikacji i transferu ryzyka, poprowadzi  Pan Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU SA. Zaproszeni goście omówią możliwości w zakresie transferu ryzyka w tym outsourcingu, jak również form finansowania skutków wystąpienia ryzyka i poprawy cash flow.

Merytoryczna część pierwszego dnia  Kongresu zakończy analiza Minimalizacji kosztów i ryzyka w spółce giełdowej pod batutą Pana Mirosława Szczepańskiego, Członka Zarządu, GPW w Warszawie SA. Podczas dyskusji uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem optymalizacji kosztowej przy jednoczesnym ograniczeniu wynikających z zagadnienia ryzyk.

Drugiego dnia Kongresu zapraszamy natomiast na warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Omawiana z perspektywy CFO problematyka będzie analizowana w mniejszych grupach, aby w drodze dyskusji osiągnąć cele biznesowe i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Kontakt
Hotel Warszawianka w Jachrance
Wydarzenia

Dziś jest 30 lipca 2021

11-12 października 2021
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling