Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
21 maja
do 22 maja
2013
Miasto: Hotel Warszawianka w Jachrance
Organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

II Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z PKO Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU jak również PwC, BIG InfoMonitor, Lewiatan Business Angels, MARSH, Oracle, PGNiG, Standard & Poor's oraz Unicomp-WZA będą gospodarzami II Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2013 roku.

W tym roku zapraszamy Państwa do Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka w Jachrance, aby w gronie wybitnych specjalistów dokonać analizy znaczenia roli CFO w spółce giełdowej. Wydarzenie to będzie doskonalą okazją do omówienia przedmiotowych zagadnień w  gronie dyrektorów finansowych i przedstawicieli zarządów notowanych spółek.  

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowane zostały cztery dyskusje panelowe, poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym. Uczestnikami debat będą eksperci rynku finansowego oraz kadra zarządzająca największych spółek giełdowych. Do dyskusji zaprosiliśmy również instytucje, które na co dzień zajmują się wsparciem Emitentów w obszarze tak fundamentalnym jak zarządzanie ryzykiem i płynnością w spółce notowanej na rynku kapitałowym.

Celem nadrzędnym Kongresu jest umożliwienie  wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich przedsiębiorstw, jak również przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach.

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie dyskusja nad kierunkiem i perspektywami rozwoju polskiej gospodarki prowadzona, w gronie wybitnych polskich ekonomistów, przez Pana Pawla Blajera , dziennikarza TVN. Eksperci podejmą polemikę będącą wprowadzeniem  do analizy problematyki risk management. Gośćmi debaty będą członkowie rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów - dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Witold Orłowski oraz  dr Jakub Borowski.

Kolejną dyskusję - Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej - poprowadzi Pan Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, a do debaty zaproszeni zostali członkowie zarządów największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poprzez doświadczenie, również na arenie międzynarodowej, uczestnicy panelu omówią rolę pozytywnych i konsekwencje negatywnych decyzji finansowych i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dekoniunktury i niestabilności gospodarczej.

Trzeci już panel,  omawiający zagadnienia Identyfikacji i transferu ryzyka, poprowadzi  Pan Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU SA. Zaproszeni goście omówią możliwości w zakresie transferu ryzyka w tym outsourcingu, jak również form finansowania skutków wystąpienia ryzyka i poprawy cash flow.

Merytoryczna część pierwszego dnia  Kongresu zakończy analiza Minimalizacji kosztów i ryzyka w spółce giełdowej pod batutą Pana Mirosława Szczepańskiego, Członka Zarządu, GPW w Warszawie SA. Podczas dyskusji uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem optymalizacji kosztowej przy jednoczesnym ograniczeniu wynikających z zagadnienia ryzyk.

Drugiego dnia Kongresu zapraszamy natomiast na warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Omawiana z perspektywy CFO problematyka będzie analizowana w mniejszych grupach, aby w drodze dyskusji osiągnąć cele biznesowe i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Kontakt
Hotel Warszawianka w Jachrance
Wydarzenia

Dziś jest 17 czerwca 2024

Zobacz wszystkie