Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
15 listopada
do 16 listopada
2016
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (listopad 2016)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Cel szkolenia:
Uczestnik nabędzie kompetencji w zakresie rozpoznania transakcji o charakterze instrumentów finansowych: kapitałowych, dłużnych, lokacyjnych i pochodnych. Będzie potrafił klasyfikować instrumenty finansowe do poszczególnych grup według kryteriów celu ich nabycia. Ponadto, zdobędzie m.in. wiedzę nt. wyceny i odniesienia zmian wartości oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów finansowych i głównych księgowych, a także do osób odpowiedzialnych za: zarządzanie spółką, inwestycje finansowe, zarządzanie finansami i kontrolingiem, planowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym. 

Program szkolenia:
1.Istota instrumentu finansowego oraz rodzaje instrumentów finansowych.
2. Regulacje odnoszące się do instrumentów finansowych, relacje między nimi oraz zakres ich stosowania.
3. Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych dla potrzeb wycen.
4. Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych (z uwzględnieniem utraty wartości) oraz zasady ujmowania zmian wartości.
5. Usuwanie z ksiąg aktywów finansowych.
6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych dla potrzeb wyceny.
7. Wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych oraz ujmowanie zmian wartości.
8. Instrumenty pochodne – ogólne zasady ujawniania i wyceny.
9. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń.
10. Prezentacja instrumentów finansowych i ujawnianie informacji.

Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji »

Kontakt
Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B
Warszawa