Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
27 listopada
2012
Miasto: Warszawa
Organizator: TaxFin.pl

Istotne zmiany w VAT na 2013 r.

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Partner merytoryczny:Prowadzący:

Marcin Chomiuk,  Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając zarówno międzynarodowym koncernom, jak i firmom działającym na rynku lokalnym w zakresie bieżących kwestii podatkowych, podatkowego planowania transakcji, a także w zakresie planowania odpowiedniej strategii operacyjnej w kontekście podatkowym. Marcin jest jednym ze współautorów pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT w Państwach Członkowskich. Pomagał w opracowaniu projektu zmian do ustawy o VAT w 2006 r., będąc członkiem grupy ekspertów powołanych przez Ministra Finansów. Od 2004 r. pełni funkcję doradcy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w zakresie podatku VAT. Marcin jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Roman Namysłowski, Senior Manager, dyrektor kierujący Zespołem Zarządzania Wiedzą w Dziale Podatkowym Ernst & Young 
Doświadczony Manager w dziale doradztwa podatkowego, kieruje zespołem Zarządzania Wiedzą w Dziale Podatkowym. Autor i współredaktor komentarza do Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT. Komentarz, Wolters Kluwer 2008), jednego z najczęściej cytowanych komentarzy przez sądy administracyjne w zakresie spraw dotyczących zgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym oraz komentarza Dyrektywa VAT. Polska perspektywa (Wolters Kluwer 2012). Autor licznych wywiadów i publikacji prasowych dotyczących podatku VAT. Autor wielu ekspertyz dla Parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki w zakresie VAT. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych oraz senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Członek zespołu ekspertów przy Ministrze Finansów powołanych do opracowania zmian w zakresie prawa podatkowego. W rankingu Dziennika Gazety Prawnej uznany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w 2011.

Marta Szafarowska, Partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego
Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 r. do lipca 2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej. Pani Marta Szafarowska jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN.

Przemysław Skorupa, Starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich Deloitte
Przemysław Skorupa zajmuje stanowisko starszego menadżera w zespole Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na tym Wydziale. Przemysław jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego. W Deloitte zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie VAT, projektami mającymi na celu optymalizację rozliczeń VAT przedsiębiorców, przeprowadzaniem przeglądów rozliczeń podatkowych, a także prowadzeniem szkoleń w zakresie podatków dla klientów z różnych branż. Zajmuje się doradztwem przede wszystkim dla klientów z sektora produkcyjnego, handlu i dystrybucji oraz farmaceutycznego.

Program: 

9:30 - 10:00Rejestracja i przywitanie
  
10:00 - 10:30 I. Nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego
Przemysław Skorupa, Deloitte

a) nowa zasada określenia momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) zmienione zasady szczególne dla niektórych typów transakcji,
c) zmiany zasad powstania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
d) omówienie przepisów przejściowych.
  
10:30 - 11:30 II. Nowe zasady dotyczące świadczeń nieodpłatnych
Przemysław Skorupa, Deloitte

a) zmiana zakresu opodatkowania nieodpłatnych dostaw towarów, a nieodpłatne świadczenie usług,
b) nowa definicja próbki.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
  
11:45 – 12:45 III. Nowe zasady odliczania podatku naliczonego
Roman Namysłowski, Ernst & Young

a) nowa zasada określenia momentu odliczenia VAT,
b) obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w przypadku korekty obrotu,
c) zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT w przypadku WNT.
  
12:45 – 13:30 IV. Zmiany w sposobie określenia podstawy opodatkowania 
Marcin Chomiuk, PwC

a) nowe uregulowanie podstawy opodatkowania,
b) ograniczenie obowiązków podatnika związanych z koniecznością posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez kontrahenta.
  
13:30 – 14:15 Lunch
  
14:15 – 15:00 V. Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur
Marta Szafarowska, MDDP

a) zmiana terminów wystawienia faktury,
b) regulacje dotyczące faktur uproszczonych,
c) definicja faktury oraz zmiany zasad wystawiania faktur elektronicznych,
d) zmiana niektórych danych umieszczanych na fakturach

15:00 – 16:00 VI. Pozostałe propozycje zmian 
Marta Szafarowska, MDDP

a) nowa definicja terenów budowlanych,
b) zmiany w zwolnieniach dotyczących towarów używanych,
c) ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT do niektórych kategorii podatników,
d) nowe regulacje dotyczące stawki 0% VAT w eksporcie towarów,
e) pozostałe zmiany.

16:00 – 16:30 X. Pytania i odpowiedzi - dyskusja, indywidualne konsultacje
  
16:30 Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Więcej informacji o konferencji oraz możliwość rejestracji TUTAJ