Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
10 października
do 26 października
2011
Miasto:
Organizator:

Konferencja MSSF 2011

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie? Już po raz piąty firma Ernst & Young zaprasza na jednodniową konferencję poświęconą Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej, która odbędzie się 26 października 2011 roku w Warszawie (hotel Intercontinental). Podobnie jak w latach ubiegłych, tematem przewodnim będzie wpływ MSSF na sprawozdania finansowe spółek.

Podczas konferencji zostaną omówione między innymi następujące zagadnienia:

 • nowe i zmienione standardy i interpretacje obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku
 • nowe standardy i istotne zmiany do standardów opublikowane w 2011 roku (w tym MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia", MSSF 12 „Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach", MSSF 13 „Wycena do wartości godziwej", zmiany do MSR 1 i MSR 19)
 • planowane istotne zmiany w MSSF w takich obszarach jak instrumenty finansowe, ujmowanie przychodów oraz leasing

Celem konferencji jest nie tylko zaprezentowanie zmian w standardach, ale także omówienie ich potencjalnego wpływu na wyniki finansowe spółek oraz przedstawienie wątpliwości interpretacyjnych i możliwych trudności związanych z ich wdrożeniem w praktyce.

Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów Działu Doradztwa w Zakresie Rachunkowości, Działu Zarządzania Ryzykiem Finansowym dla Przedsiębiorstw oraz Działu Audytu firmy Ernst & Young, jak również Ernst & Young Academy of Business.

W trakcie spotkania będzie również możliwość zasięgnięcia indywidualnej porady w następujących obszarach:

 • Płatności w formie akcji (MSSF 2)
 • Połączenia jednostek (MSSF 3) oraz skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (MSR 27)
 • Podatek dochodowy (MSR 12)
 • Przychody (MSR 18)
 • Instrumenty finansowe (MSR 32 / MSR 39 / MSSF 7 / MSSF 9)
 • Utrata wartości aktywów (MSR 36)
 • Kwestie rachunkowe występujące w branży nieruchomości
 • Kapitalizowanie kosztów finansowania zewnętrznego (MSR 23)

Więcej informacji