Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
14 marca
do 15 marca
2013
Miasto: Szczecin
Organizator: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2013

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
W dniach 14-15 marca w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2013: Przeciwdziałanie przestępczości w procesie ubezpieczeniowym.

Tematyka: Sytuacja rynkowa, Aktuariat, Konstrukcja OWU, Underwriting, Reasekuracja, Sprzedaż, Systemy, Prawo, Obsługa roszczeń, Audyt wewnętrzny, Współpraca z Policją, Odbiór społeczny zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej

Prelegenci: eksperci rynku ubezpieczeniowego, przedstawiciele organów ścigania, reprezentanci świata nauki, specjaliści rynków europejskich

Do udziału zapraszamy: prezesów i członków zarządów towarzystw ubezpieczeń majątkowych i na życie, dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego i kontroli, przedstawicieli działów zajmujących się zapobieganiem przestępczości ubezpieczeniowej oraz likwidacją szkód w TU, naczelników kontroli, przedstawicieli policji, prokuratur, sądów, przedstawicieli branżowych wydawnictw. 

PROGRAM

14 marca 2013 r. (czwartek)

8.00 – 9.00 akredytacja uczestników konferencji - biuro organizacyjne, foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

9.00 – 9.15 powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Konferencji - sala Concerto I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: Marek Sztark – Prezes Zarządu SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

9.15 – 9.45 prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
Przestępczość ubezpieczeniowa - geneza, konsekwencje, przeciwdziałanie

9.45 – 10.15 Andrzej Maciążek – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 
Przeciwdziałanie przestępczości popełnianej na szkodę zakładu ubezpieczeń - oszczędność poprzez zapobieganie

10.15 – 10.45 Robert Dąbrowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa
Działalność Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w PIU w obszarze funkcjonowania systemowego modelu przeciwdziałania przestępczości w Polsce

10.45 – 11.15 dr Stefan Szyszko – Doradca Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, Przedstawiciel polskiego sektora ubezpieczeniowego w Joint Task Force on Data Protection w Insurance Europe, Warszawa
Wpływ reformy unijnego prawa ochrony danych osobowych na przeciwdziałanie przestępczości w ubezpieczeniach: sygnalizacja problemów w obecnej fazie procesu legislacyjnego

11.15 – 11.45 Per Norström – Head of International Affairs Larmtjänst International Sweden; Insurance Europe, Szwecja
Przestępczość ubezpieczeniowa - zagrożenie dla społeczeństwa

11.45 – 12.15 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

12.15 c.d. obrad – sala Concerto I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 

12.15 – 12.45 Robert Pusz – Dyrektor ds. Ryzyka (CRO) Departamentu Zarządzania Ryzykiem Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A., Warszawa
Wyznaczenie wymogów kapitałowych dla ryzyka oszustw ubezpieczeniowych

12.45 – 13.15 Paweł Stykowski – Senior Associate CMS Cameron McKenna, Warszawa
Błędy przy konstruowaniu OWU oraz innych wzorców umownych i ich wpływ na popełnianie przestępstw ubezpieczeniowych

13.15– 13.45 Marcin Zwara - Aktuariusz, Członek Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na wysokość składki z punktu widzenia aktuariatu

13.45 – 13.15 Piotr Raubo – Naczelnik Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR/TUnŻ Warta S.A., Warszawa; Tomasz Fałek – Ekspert Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A./ TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Kanały ujawniania nadużyć i przestępstw ubezpieczeniowych

14.15 – 15.15 obiad – sala Norwid I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU

15.15 c.d. obrad
Moderator: dr Marcin Kawiński – Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 

15.15 – 15.45 Paweł Wawszczak – Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa; Bartłomiej Chmielowiec – Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa
Ogólne warunki ubezpieczenia jako instrument przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

15.45 – 16.15 Michał Żelaśkiewicz – Menedżer Produktu Ryzyka Majątkowe i Inżynieryjne Biura Reasekuracji - Region Polska Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA, Warszawa
Nieprawidłowości podczas zawierania umowy ubezpieczenia mienia, sprzyjające nadużyciom

16.15 – 16.45 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

16.45 – 17.15 dr Waldemar Truszkiewicz – Koordynator ds. Orzecznictwa Lekarskiego Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrali PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa
Fałszowanie medycznej rzeczywistości w ubezpieczeniach na życie

17.15 – 17.45 Marcin Pionnier – Architekt IT Sollers Consulting Sp. z o. o., Warszawa
Szacowanie ryzyka wystąpienia przestępstwa ubezpieczeniowego w systemach IT wspierających proces sprzedaży polis ubezpieczeniowych z wykorzystaniem technik analiz danych: analiza sieci powiązań, wykrywanie anomalii i śledzenie transakcji 

17.45 – 18.15 dr Justyna Talarek – Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Osobowych WTUŻiR Concordia Capital SA, Poznań
Rola sprzedaży w procesie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej – teoria a praktyka

18.15 – 18.30 podsumowanie 1. dnia Konferencji

19.30 wyjazd autokaru spod Hotelu Radisson BLU na bankiet

20.00 bankiet – Restauracja Zamkowa, ul. Korsarzy 34, Szczecin

15 marca 2013 r. (piątek)

9.00 rozpoczęcie II dnia konferencji - sala Concerto I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Marcin Kawiński – Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

9.00 – 9.30 prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zachowania o charakterze korupcyjnym, jako czynnik sprzyjający oszustwom ubezpieczeniowym- jak w działalności ubezpieczeniowej rozpoznać propozycję korupcyjną i jak zachować się w takiej sytuacji?

9.30 – 10.00 Xawery Konarski – Adwokat, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., Warszawa
Modele prawne walki z przestępczością ubezpieczeniową

10.00 – 10.30 przerwa kawowa - foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

10.30 – 11.00 Zbigniew Dorosz – Biuro Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA, Wrocław
Wyłudzenia z umów NNW – słabość ubezpieczycieli, czy wyjątkowa przebiegłość sprawców; rozważania na przykładzie drobnej kolizji zgłoszonej w UNIQA TU S.A. 

11.00 – 11.30 Waldemar Wall – Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych TUiR Allianz Polska S.A., Warszawa
W poszukiwaniu pewności. Rzecz o dowodach pośrednich na przykładzie szkody pożarowej

11.30 – 12.00 Zdzisława Cwalińska-Weychert – Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa; Robert Stachura – Zastępca Dyrektora Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
Wpływ jakości danych w bazie OI UFG na identyfikację i weryfikację zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową

12.00 – 12.30 Sławomir Niemierka – Członek Zarządu PZU Życie SA, Warszawa
Rola audytu w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

12.30 – 13.00 Marcin Łukasiak – Starszy Kierownik TUiR WARTA S.A., Warszawa; Aleksander Malinowski – Ekspert Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A., Warszawa
Identyfikacja nadużyć w procesie obsługi klienta 

13:00 – 13.30 insp. Grzegorz Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Warszawa; mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz – Naczelnik Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Warszawa
Metodyka i doświadczenia Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw w ubezpieczeniach

13.30 – 14.00 dr Piotr Majewski – Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 
Świadomość istnienia zjawiska, przyzwolenie, edukacja 

14.00 – 14.30 dyskusja i zakończenie konferencji

14.30 – 15.30 obiad - sala Norwid I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU

Więcej informacji: insurancefraud.syskonf.pl lub
tel. 91 831 49 22, 607 925 999

Podobne wydarzenia

Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków