Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 marca
do 15 marca
2013
Miasto: Szczecin
Organizator: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2013

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
W dniach 14-15 marca w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2013: Przeciwdziałanie przestępczości w procesie ubezpieczeniowym.

Tematyka: Sytuacja rynkowa, Aktuariat, Konstrukcja OWU, Underwriting, Reasekuracja, Sprzedaż, Systemy, Prawo, Obsługa roszczeń, Audyt wewnętrzny, Współpraca z Policją, Odbiór społeczny zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej

Prelegenci: eksperci rynku ubezpieczeniowego, przedstawiciele organów ścigania, reprezentanci świata nauki, specjaliści rynków europejskich

Do udziału zapraszamy: prezesów i członków zarządów towarzystw ubezpieczeń majątkowych i na życie, dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego i kontroli, przedstawicieli działów zajmujących się zapobieganiem przestępczości ubezpieczeniowej oraz likwidacją szkód w TU, naczelników kontroli, przedstawicieli policji, prokuratur, sądów, przedstawicieli branżowych wydawnictw. 

PROGRAM

14 marca 2013 r. (czwartek)

8.00 – 9.00 akredytacja uczestników konferencji - biuro organizacyjne, foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

9.00 – 9.15 powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Konferencji - sala Concerto I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: Marek Sztark – Prezes Zarządu SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

9.15 – 9.45 prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
Przestępczość ubezpieczeniowa - geneza, konsekwencje, przeciwdziałanie

9.45 – 10.15 Andrzej Maciążek – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 
Przeciwdziałanie przestępczości popełnianej na szkodę zakładu ubezpieczeń - oszczędność poprzez zapobieganie

10.15 – 10.45 Robert Dąbrowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa
Działalność Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w PIU w obszarze funkcjonowania systemowego modelu przeciwdziałania przestępczości w Polsce

10.45 – 11.15 dr Stefan Szyszko – Doradca Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, Przedstawiciel polskiego sektora ubezpieczeniowego w Joint Task Force on Data Protection w Insurance Europe, Warszawa
Wpływ reformy unijnego prawa ochrony danych osobowych na przeciwdziałanie przestępczości w ubezpieczeniach: sygnalizacja problemów w obecnej fazie procesu legislacyjnego

11.15 – 11.45 Per Norström – Head of International Affairs Larmtjänst International Sweden; Insurance Europe, Szwecja
Przestępczość ubezpieczeniowa - zagrożenie dla społeczeństwa

11.45 – 12.15 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

12.15 c.d. obrad – sala Concerto I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 

12.15 – 12.45 Robert Pusz – Dyrektor ds. Ryzyka (CRO) Departamentu Zarządzania Ryzykiem Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A., Warszawa
Wyznaczenie wymogów kapitałowych dla ryzyka oszustw ubezpieczeniowych

12.45 – 13.15 Paweł Stykowski – Senior Associate CMS Cameron McKenna, Warszawa
Błędy przy konstruowaniu OWU oraz innych wzorców umownych i ich wpływ na popełnianie przestępstw ubezpieczeniowych

13.15– 13.45 Marcin Zwara - Aktuariusz, Członek Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na wysokość składki z punktu widzenia aktuariatu

13.45 – 13.15 Piotr Raubo – Naczelnik Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR/TUnŻ Warta S.A., Warszawa; Tomasz Fałek – Ekspert Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A./ TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Kanały ujawniania nadużyć i przestępstw ubezpieczeniowych

14.15 – 15.15 obiad – sala Norwid I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU

15.15 c.d. obrad
Moderator: dr Marcin Kawiński – Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 

15.15 – 15.45 Paweł Wawszczak – Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa; Bartłomiej Chmielowiec – Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa
Ogólne warunki ubezpieczenia jako instrument przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

15.45 – 16.15 Michał Żelaśkiewicz – Menedżer Produktu Ryzyka Majątkowe i Inżynieryjne Biura Reasekuracji - Region Polska Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA, Warszawa
Nieprawidłowości podczas zawierania umowy ubezpieczenia mienia, sprzyjające nadużyciom

16.15 – 16.45 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

16.45 – 17.15 dr Waldemar Truszkiewicz – Koordynator ds. Orzecznictwa Lekarskiego Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrali PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa
Fałszowanie medycznej rzeczywistości w ubezpieczeniach na życie

17.15 – 17.45 Marcin Pionnier – Architekt IT Sollers Consulting Sp. z o. o., Warszawa
Szacowanie ryzyka wystąpienia przestępstwa ubezpieczeniowego w systemach IT wspierających proces sprzedaży polis ubezpieczeniowych z wykorzystaniem technik analiz danych: analiza sieci powiązań, wykrywanie anomalii i śledzenie transakcji 

17.45 – 18.15 dr Justyna Talarek – Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Osobowych WTUŻiR Concordia Capital SA, Poznań
Rola sprzedaży w procesie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej – teoria a praktyka

18.15 – 18.30 podsumowanie 1. dnia Konferencji

19.30 wyjazd autokaru spod Hotelu Radisson BLU na bankiet

20.00 bankiet – Restauracja Zamkowa, ul. Korsarzy 34, Szczecin

15 marca 2013 r. (piątek)

9.00 rozpoczęcie II dnia konferencji - sala Concerto I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Marcin Kawiński – Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

9.00 – 9.30 prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zachowania o charakterze korupcyjnym, jako czynnik sprzyjający oszustwom ubezpieczeniowym- jak w działalności ubezpieczeniowej rozpoznać propozycję korupcyjną i jak zachować się w takiej sytuacji?

9.30 – 10.00 Xawery Konarski – Adwokat, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., Warszawa
Modele prawne walki z przestępczością ubezpieczeniową

10.00 – 10.30 przerwa kawowa - foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

10.30 – 11.00 Zbigniew Dorosz – Biuro Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA, Wrocław
Wyłudzenia z umów NNW – słabość ubezpieczycieli, czy wyjątkowa przebiegłość sprawców; rozważania na przykładzie drobnej kolizji zgłoszonej w UNIQA TU S.A. 

11.00 – 11.30 Waldemar Wall – Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych TUiR Allianz Polska S.A., Warszawa
W poszukiwaniu pewności. Rzecz o dowodach pośrednich na przykładzie szkody pożarowej

11.30 – 12.00 Zdzisława Cwalińska-Weychert – Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa; Robert Stachura – Zastępca Dyrektora Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
Wpływ jakości danych w bazie OI UFG na identyfikację i weryfikację zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową

12.00 – 12.30 Sławomir Niemierka – Członek Zarządu PZU Życie SA, Warszawa
Rola audytu w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

12.30 – 13.00 Marcin Łukasiak – Starszy Kierownik TUiR WARTA S.A., Warszawa; Aleksander Malinowski – Ekspert Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A., Warszawa
Identyfikacja nadużyć w procesie obsługi klienta 

13:00 – 13.30 insp. Grzegorz Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Warszawa; mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz – Naczelnik Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Warszawa
Metodyka i doświadczenia Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw w ubezpieczeniach

13.30 – 14.00 dr Piotr Majewski – Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 
Świadomość istnienia zjawiska, przyzwolenie, edukacja 

14.00 – 14.30 dyskusja i zakończenie konferencji

14.30 – 15.30 obiad - sala Norwid I-II, I piętro Hotelu Radisson BLU

Więcej informacji: insurancefraud.syskonf.pl lub
tel. 91 831 49 22, 607 925 999