Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
17 listopada
do 18 listopada
2016
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów (listopad 2016)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę m.in. na temat podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych, metodologii konsolidacji sprawozdań oraz nowych wzorów sprawozdawczych w konsolidacji. Korzyści przełożą się na jakość sprawozdań skonsolidowanych, co skutkuje poprawą relacji inwestorskich oraz uniknięciem ryzyka odpowiedzialności za niewłaściwą informację finansową.

Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, pracowników kontrolingu, osób prowadzących procesy z relacji z inwestorami oraz zagadnienia corporate governance, członków zarządów i członków rad nadzorczych w związku z ich odpowiedzialnością za sprawozdawczość.

Program szkolenia:

Dzień I
1. Sprawozdania skonsolidowane według regulacji polskiego prawa bilansowego – wybrane zagadnienia.
2. Metody sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskiego prawa bilansowego.
3. Analiza nowych druków sprawozdawczych do konsolidacji, informacje dodatkowe i noty objaśniające.
4. MSR/MSSF dotyczące konsolidacji.
5. Konsolidacja sprawozdań finansowych wg regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – regulacje MSSF 3.

Dzień II
6. Regulacje MSR 27 – zastosowanie w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.
7. Konsolidacja w przypadku przejęć odwrotnych.
8. Regulacje MSR 28 – zastosowanie w sporządzeniu skonsolidowanych sprawozdań.
9. MSR 24 – Ujawnianie informacji na temat powiązanych.
10. Inne wybrane MSR i ich zastosowanie w konsolidacji.
11. Zastosowanie MSR po raz pierwszy (MSSF 1) – techniki przekształcania sprawozdań finansowych na MSR.
12. Różnice sporządzania sprawozdań skonsolidowanych wg polskiego prawa bilansowego a MSR.
13. Obowiązki badania sprawozdań skonsolidowanych.

Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji »

Podobne wydarzenia

Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków