Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
30 kwietnia
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Kontroling personalny

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Niejednokrotnie możemy przeczytać w oficjalnych komunikatach różnych organizacji, że czynnik ludzki jest dla nich najważniejszy. A skoro tak, to warto wiedzieć, jak z niego efektywnie korzystać oraz jak mierzyć jego wpływ na realizację strategii i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Temu właśnie ma służyć niniejsze szkolenie.

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

Target szkolenia


Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, szefów i pracowników działów HR, osób odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie strategii w firmie.Cele szkolenia

 • zrozumienie korelacji pomiędzy efektywnością obszaru HR, a osiąganiem celów przez organizację,
 • poznanie narzędzi kontrolingu w obszarze HR oraz nabycie umiejętności ich zastosowania,
 • pozyskanie umiejętności formułowania celów i doboru oraz liczenia mierników w obszarze HR dostosowanych do rodzaju organizacji.

Program

1. Wprowadzenie

 • cele w przedsiębiorstwie,
 • co tworzy wartość przedsiębiorstwa?

2. Co to jest kontroling?

 • definicja i istota kontrolingu,
 • rodzaje kontrolingu.

3. Kontroling personalny a strategia organizacji

 • co to jest strategia?
 • misja, wizja i cele organizacji,
 • operacjonalizacja strategii,
 • kluczowa rola czynnika ludzkiego w opracowaniu i realizacji strategii,
 • narzędzia analizy strategicznej – analiza SWOT dla obszaru HR.

4. Cele i mierniki (KPI)

 • definiowanie celów,
 • kaskadowanie celów,
 • mierniki i ich rodzaje,
 • dobór mierników.

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu BSC

 • strategia w 4 perspektywach BSC,
 • mapa celów,
 • karty wyników,
 • wpływ perspektywy „uczenia się” na wyniki firmy.

6. Tworzenie celów i mierników (KPI) w poszczególnych obszarach HR

 • cele i mierniki w obszarze planowania zatrudnienia,
 • cele i mierniki w obszarze rekrutacji,
 • cele i mierniki w obszarze szkoleń,
 • cele i mierniki w obszarze wydajności pracy,
 • cele i mierniki w obszarze czasu pracy,
 • cele i mierniki w obszarze motywacji,
 • cele i mierniki w obszarze outplacementu.

7. Podsumowanie

Zarejestruj się już dziś »

 

Organizator

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl