Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
30 czerwca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Rzeczpospolita, Parkiet

Kurs analityka giełdowego. XVII edycja

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie do analizowania koniunktury na rynkach finansowych oraz tworzenia skutecznych strategii inwestycyjnych. W trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z prognozowaniem zachowania głównych segmentów rynków finansowych oraz prezentowane najważniejsze podejścia do inwestowania na rynku akcji: analiza fundamentalna oraz analiza techniczna. Duży nacisk zostanie położony na praktyczne sposoby posługiwania się analizą fundamentalną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zasady wyceny spółek. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi narzędziami analizy technicznej oraz sposobami budowania systemów transakcyjnych opartych na tych narzędziach. Omówione zostaną również zagadnienia związane z inwestowaniem na rynkach instrumentów pochodnych, w tym strategie inwestycyjne oparte na kontraktach terminowych i opcjach. Przedstawione zostaną również metody prognozowania zachowań inwestorów, które można wykorzystać przy inwestowaniu na różnych rynkach.

Zajęcia prowadzą uznani praktycy rynku kapitałowego.

Poziom kursu: średniozaawansowany.

Kurs polecany jest osobom posiadającym co najmniej podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz orientującym się w charakterystyce głównych instrumentów finansowych. Wskazane jest praktyczne doświadczenie w inwestowaniu, a także znajomość zasad rachunkowości spółek i rachunku wartości pieniądza w czasie.

Planowane terminy zajęć: 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 czerwca 2013 roku
Czas trwania kursu: 8 dni

Cena obejmuje:
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat ukończenia kursu wydany przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz Związek Maklerów i Doradców
  • możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami
Szczegóły i zgłoszenia: www.rp.pl/kursy

Podobne wydarzenia

MSSF 15 – Przychody umów z klientami. Nowy model rozpoznawania 
Warszawa 23 kwietnia
23 kwietnia Warszawa
Ogranizator PKF Consult
Kategoria
Księgowość
VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej
Warszawa 24 kwietnia
24 kwietnia Warszawa
Ogranizator Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o. o.

Podobne wydarzenia

MSSF 15 – Przychody umów z klientami. Nowy model rozpoznawania 
Warszawa 23 kwietnia
23 kwietnia Warszawa
Ogranizator PKF Consult
Kategoria
Księgowość
VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej
Warszawa 24 kwietnia
24 kwietnia Warszawa
Ogranizator Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o. o.