Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
28 października
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Nowe prawo restrukturyzacyjne

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Po szkoleniu uczestnik:  

 • Nabędzie kompleksową wiedzę dotyczącą istotnych zmian związanych z wejściem w życie w 2016 r. nowych regulacji prawa restrukturyzacyjnego
 • Nabędzie kompleksową wiedzę na temat najważniejszych zmian w zakresie prawa upadłościowego, obowiązujących od 2016 r.
 • Zrozumie rolę instytucji prawa restrukturyzacyjnego jako instrumentu skutecznej ochrony przedsiębiorców przed upadłością i zapewnienia im dalszego uczestnictwa w obrocie gospodarczym.
 • Będzie potrafił wybrać odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną

Komu polecamy szkolenie?

 • pracownicy instytucji finansowych: banków, oddziałów instytucji kredytowych, SKOK-ów, odpowiedzialnych za restrukturyzację lub/i obsługę klienta korporacyjnego,
 • praktycy prawa upadłościowego i restrukturyzacji (syndycy, prawnicy)
 • przedsiębiorcy, członkowie zarządów i rad nadzorczych, prokurenci

Jako kontynuację rekomendujemy udział w szkoleniach WIB z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw prowadzących pełną sprawozdawczość lub restrukturyzacji przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną sprawozdawczość.

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy wsparciu prezentacji z licznymi odniesieniami do praktyki rynków finansowych. W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień trener prowadzi dyskusję z uczestnikami szkolenia, zachęca do zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Pod koniec zajęć trener zadaje pytania sprawdzające przyswojenie kluczowych informacji, jakie zostały przekazane w trakcie szkolenia. Zajęcia kończy podsumowanie najważniejszych zagadnień i wskazówek praktycznych.

Kto prowadzi szkolenie?

dr Iwona Gębusia, radca prawny

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Przyczyny wprowadzenia prawa restrukturyzacyjnego. Ocena dotychczasowych unormowań z zakresu restrukturyzacji.
 • Cele prawa restrukturyzacyjnego.
 • Zasady prawa restrukturyzacyjnego.
 • Podstawa wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego. Odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Analiza poszczególnych procedur restrukturyzacyjnych, uzasadnienie potrzeby i celowości wprowadzenia każdej z nich oraz wskazówki praktyczne stosowania procedur
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne
 • Układ upadłościowy.
 • Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Rola i kompetencje wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 • Postępowania restrukturyzacyjne jako zabezpieczenie dodatkowego finansowania spółek zagrożonych niewypłacalnością.
 • Pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych.
 • Analiza najważniejszych zmian w Prawie upadłościowym (uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja).
 • Informatyzacja postępowania.

 

Koszt udziału: 

  890,00 zł netto VAT zwolniony plus koszt obiadu 

 

Jak długo trwa?

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)