Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 października
do 26 października
2021
Miasto:
Organizator: BDO Polska

Ogólnopolskie Forum Rachunkowości i Podatków

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Forum Podatków. Wzorem poprzednich lat proponujemy Państwu spotkanie poświęcone najnowszym regulacjom podatkowym, zarówno tym uchwalonym jak i planowanym.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Program Forum obejmuje tematykę podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Nasi Eksperci omówią zagadnienia, które budzą najwięcej wątpliwości, m.in.

 • SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021
 • e-Fakturowanie – zmiany od 1 października 2021
 • JPK-VAT
 • Podatek u źródła - nowe zasady poboru podatku
 • Wybrane zmiany w podatkach dochodowych, Ceny transferowe

 

Wszyscy zaproszeni eksperci są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami, a ich wystąpienia przygotowane są tak, aby dostarczyć Państwu praktycznych informacji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy  do udziału !

Program FORUM:

Dzień I - 25.10.2021

SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r. cz. I - Hubert Grzyb- prawnik, doradca podatkowy, 9.00 – 10.30

 

 1. Ułatwienia w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym:
 • Likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu.
 • Modyfikacja rozliczenia WNT.
 • Korekty odwrotnego obciążenia – nowa regulacja.
 • Transakcje łańcuchowe.
 • Import towarów - procedura uproszczona.

 

SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r. cz. II - Hubert Grzyb- prawnik, doradca podatkowy, 10.45 – 12.15

 

 1. Pozostałe uproszczenia:
 • Szerszy zakres stosowania ulgi na złe długi.
 • VAT – 26. Wydłużony termin składania.
 • Prawo wyboru okresu odliczenia VAT.
 • Nowa forma rezygnacji ze zwolnienia dla dostaw budynków i ich części.
 • Mechanizm podzielonej płatności – co się zmienia?

 

e-Fakturowanie – zmiany od 1 października 2021 r. – 12.30 – 14.00

 

 • Czym jest faktura ustrukturyzowana?.
 • Zasady wystawiania e-Faktur.
 • Oprogramowanie KSF.
 • Upoważnienie osoby wystawiającej faktury.
 • Autoryzacja faktury.
 • Korzyści ze stosowania e-Faktur.
 • E-Faktura a inne dokumenty dołączane do faktur.
 • Likwidacja duplikatów faktur.
 • Zmiany w sposobie wystawiania faktur korygujących.
 • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed sprzedażą.

 

Zmiany VAT od 1 lipca 2021 r. – 14.45 – 17.00

 1. JPK VAT:
 • Uchylenie znacznika MPP.
 • Zmiany zasad używania symbolu „TP”
 • Doprecyzowanie symboli GTU.
 • Dokument „WEW” na ratunek ujmowaniu faktur korygujących.
 • Ulga na złe długi – wymóg nowych danych.
 1. Pakiet e-Commerce:
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
 • Miejsce opodatkowania i obowiązujące limity.
 • Procedura unijna OSS.
 • Fakturowanie i ewidencjonowanie WSTO.
 • WSTO w JPK VAT.

Dzień II - 26.10.2021

Podatek u źródła 2020/2021 - nowe zasady poboru podatku – Paweł Dymalng - prawnik, doradca podatkowy, 9.00 – 10.30

 1. Procedura zwrotu podatku / oświadczenie WH-OSC / opinia o stosowaniu zwolnienia
 2. Należyta staranność / dochowanie należytej staranności przez płatnika, podwyższenie wymogów staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych / procedury i dokumentowanie

Ceny transferowe – wybrane zagadnienia – Ewa Ścierska – prawnik, doradca podatkowy, 10.45 – 12.15

Samochód osobowy w podatkach dochodowych (koszty i przychody podatkowe) w tym m.in.: - Aleksander Gniłka – prawnik, doradca podatkowy, 12.30 – 14.00

 1. Samochody będące własnością podatnika – amortyzacja z uwzględnieniem limitu kosztów 150 tys. zł
 2. Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
 3. Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy – kiedy „stara” umowa może podlegać nowemu limitowi, czy zawarcie umowy do końca 2018 r. przy wydaniu pojazdu po 31.12.2018 r., uprawnia do stosowania starych zasad rozliczenia?
 4. Koszty związane z eksploatacją (używaniem) pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) – limit 75% kosztów.
 5. Ubezpieczenie samochodu osobowego jako koszt w podatku dochodowym
 6. Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
 7. Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, interpretacja ogólna)
 8. Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych – rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
 9. Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
 10. Rozliczenie tzw. jazd lokalnych pracowników (przychód czy też brak przychodu)

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych związane z COVID-19 w tym m.in.: - Aleksander Gniłka – prawnik, doradca podatkowy – 14.45 – 17.00

 1. Możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
 2. Możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
 3. Zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
 4. Ulga na prace B+R a COVID-19:
 5. Możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 6. Czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
 7. Czasowe przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
 8. Wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
 9. Regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej;
 10. Zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowana, subwencja, umorzenia a przychody i koszty podatkowe;
 11. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów w związku z COVID-19;
 12. Nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (świadczenie postojowe);
 13. Czasowe zwiększenie limitów zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (zapomogi, świadczenia z zfśs).
Kontakt
BDO Polska
Wydarzenia

Dziś jest 19 czerwca 2024

Zobacz wszystkie