Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
22 lutego
2021
Miasto:
Organizator: PKF Polska

Podatek CIT, PIT 2021

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat zmian w podatkach CIT i PIT, które weszły w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Podatki

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat zmian w podatkach CIT i PIT, które weszły w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.: możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego, jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Adresaci szkolenia: Główni Księgowi, Księgowi, Dyrektorzy finansowi, Pracownicy działów finansowych i księgowych, Właściciele biur rachunkowych,  osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

Program:

1. Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.:

    a) możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego;

    b) możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;

    c) jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

    d) czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie;

    e) nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, dodatku solidarnościowego;

    f) wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);

    g) wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2R;

    h) wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych, informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych;

    i) możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań;

    j) ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji.

2. Estoński CIT i Specjalny Fundusz Inwestycyjny

3.Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych

4.Spółki nieruchomościowe

5.Amortyzacja stawkami indywidualnymi, obniżonymi, podwyższonymi – zmiany

6.Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej

7.Zmiany w warunkach stosowania CIT 9%

8.Polityka podatkowa – obowiązki ogłaszania

9.Rozliczenie w 2021 tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.:

    a) rodzaje transakcji objęte korektą,

    b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,

    c) korekta dochodu lub straty podatkowej,

    d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,

    e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),

    f) warunki zastosowania nowych przepisów,

    g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,

    h) transakcje między podmiotami powiązanymi,

    i) przepisy przejściowe,

    j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

Zarejestruj się już dziś

(informacje organizatora)

 

Kontakt
PKF Polska
Wydarzenia

Dziś jest 30 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia