Temat tygodnia
Zatrudnienie, wynagrodzenia, inwestycje i aktualne oferty pracy.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Podatek dochodowy od osób prawnych- kompendium zmian

26.09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
- zapoznanie się ze zmianami w zakresie podatku CIT od 2017r
- poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
- wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa podatkowego


Szkolenie skierowane do:
-osób sporządzających sprawozdania i rejestry VAT,
-księgowych
-osób zainteresowanych problematyką podatku VAT


Program:


I. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2017
1. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.
3. Nowe zasady opodatkowania aportów.
4. Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.
5. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

II. Zmiany w CIT od 12 sierpnia 2017
1. Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
2. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.


III. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2018
1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
6. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
7. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
8. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
9. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
10. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
11. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
12. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
13. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
14. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.
15. Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego dla przychodów z tytułu najmu w PIT.
16. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.


IV. Zmiany w CIT od 2018 i 2019
1. Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.
2. Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
3. Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
4. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
5. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
6. Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.
7. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.
8. Upublicznienie danych największych podatników.


V. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT: a) wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych, b) tzw. premie z zysku a koszty podatkowe, c) świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
2. Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.


VI. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji
1. Wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
2. Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).
3. Amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).
4. Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-%E2%80%93-kompendium-zmian-3270

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 23 września 2020

08 października 2020
Whistleblowing Summit
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie