Temat tygodnia
Wywiad ze Scottem Newmanem, dyrektorem zarządzającym State Street Bank w Polsce.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Podatek dochodowy od osób prawnych- kompendium zmian

26.09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
- zapoznanie się ze zmianami w zakresie podatku CIT od 2017r
- poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
- wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa podatkowego


Szkolenie skierowane do:
-osób sporządzających sprawozdania i rejestry VAT,
-księgowych
-osób zainteresowanych problematyką podatku VAT


Program:


I. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2017
1. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.
3. Nowe zasady opodatkowania aportów.
4. Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.
5. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

II. Zmiany w CIT od 12 sierpnia 2017
1. Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
2. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.


III. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2018
1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
6. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
7. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
8. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
9. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
10. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
11. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
12. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
13. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
14. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.
15. Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego dla przychodów z tytułu najmu w PIT.
16. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.


IV. Zmiany w CIT od 2018 i 2019
1. Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.
2. Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
3. Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
4. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
5. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
6. Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.
7. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.
8. Upublicznienie danych największych podatników.


V. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT: a) wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych, b) tzw. premie z zysku a koszty podatkowe, c) świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
2. Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.


VI. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji
1. Wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
2. Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).
3. Amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).
4. Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-%E2%80%93-kompendium-zmian-3270

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa

Podobne wydarzenia

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAWNE
Kraków 1 czerwca
1 czerwca Kraków
Ogranizator Koło Naukowe Analizy Danych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Kategoria
BPO/SSC
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech
Kraków 6 czerwca
6 czerwca Kraków
Ogranizator Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Kraków
Kategoria
BPO/SSC