Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 lutego
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian 2019

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze zmianami od 2017 r. w zakresie podatku CIT od osób prawnych, a także poznają praktyczne zasady stosowania przepisów podatku dochodowego. Ponadto, omówimy aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i interpretacji prawa podatkowego.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Podatki

Cel i korzyści szkolenia:
•    Poznanie zmian od 2017 r. w zakresie podatku CIT od osób prawnych
•    Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
•    Wiedza na temat aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i interpretacji prawa podatkowego

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób sporządzających sprawozdania i rejestry VAT
 • Księgowych
 • Osób zainteresowane problematyką podatku VAT

 

Program:

 1. Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2017r.:
 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.
 • Nowe zasady opodatkowania aportów.
 • Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT od osób prawnych.
 • Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

 

 1. Zmiany w podatku CIT od 12 sierpnia 2017r.:
 • Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
 • Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

 

 1. Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2018r.:
 • Wyodrębnienie w ramach ustawy o podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
 • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 • Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.
 • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego dla przychodów z tytułu najmu w PIT.
 • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.

 

 1. Zmiany w podatku CIT od 2018 i 2019:
 • Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.
 • Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
 • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z

1,2 mln euro do 2 mln euro.

 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
 • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
 • Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.
 • Upublicznienie danych największych podatników.

 

 1. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych:
 • Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT:
  • wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych,
  • tzw. premie z zysku a koszty podatkowe,
 • świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
 • Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.

 

 1. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia podatku CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji
 • Wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
 • Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).
 • Amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).
 • Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-%E2%80%93-kompendium-zmian-3730#2

 

Organizator:

 

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)