Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
20 maja
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Podatek dochodowy od osób prawnych – wybrane problemy po zmianach w 2015 r.

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

 

PKF Consult zaprasza na szkolenie
 

Podatek dochodowy od osób prawnych – wybrane problemy po zmianach w 2015 r. ,
 

które odbędzie się 20 maja 2015 roku w Warszawie


 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian do ustawy o CIT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty zastosowania nowych przepisów.


 

Program

I. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, ceny transferowe, szczególna dokumentacja.

 • Spółki osobowej oraz umowy wspólnego przedsięwzięcia jako transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Ponoszone ryzyko a udział w zyskach.  Omówienie na przykładzie spółki komandytowej. Jaka dokumentacja ? Jakie limity dokumentacyjne ?
 • Korekta dochodów w związku z korektą dochodów w transakcjach krajowych.  Jaka regulacja w transakcjach zagranicznych ?

II. Przychody z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.

 • Kryteria podziału.  Pochodne instrumenty rzeczywiste oraz nierzeczywiste.  Dodatni oraz ujemny wynik na transakcji.
 • Dodatni wynik na transakcji jako przychód na zasadzie kasowej ? czy memoriałowej ? – analiza orzecznictwa oraz interpretacji.
 • Istota nowej regulacji.

III. Dywidenda w formie rzeczowej.

 • Dywidenda w formie rzeczowej jako forma przeniesienia aktywów – czy opodatkowanie na zasadach ogólnych ? ; czy opodatkowanie podatkiem u źródła ?
 • Istota nowej regulacji.  Jak ustalać przychody oraz koszty uzyskania przychodów ?
 • Możliwy zakres zastosowania.

IV. Odsetki jako koszty uzyskania przychodów.

 • Niedostateczna kapitalizacja oraz metoda alternatywna dla niedostatecznej kapitalizacji.
 • Niedostateczna kapitalizacja.  Kiedy powiązania bezpośrednie? Kiedy powiązania pośrednie? Kapitał zakładowy a kapitały własne?
 • Metoda alternatywna dla niedostatecznej kapitalizacji. Niedostateczna kapitalizacja jako reguła ogólna. Metoda alternatywna jako wyjątek od reguły ogólnej. Jak wybrać metodę alternatywną. Kryteria limitu. Skutki zastosowania.
 • Porównanie niedostatecznej kapitalizacji oraz metody alternatywnej. Jakie okoliczności winny decydować o wyborze ? Pomoc w podjęciu decyzji?

V. Certyfikat rezydencji bez zaznaczenia okresu, którego dotyczy – ważny bezterminowo, czy nie ?

VI. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – kolejne ograniczenie możliwości optymalizacji.

VII. Wybrane zmiany w PIT na przykładzie samochodów służbowych wykorzystywanych na cele prywatne. 

VIII. Przepisy przejściowe i intertemporalne.

 

Zarejestruj się już dziś »

Organizator:

 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl