Temat tygodnia
Wywiad ze Scottem Newmanem, dyrektorem zarządzającym State Street Bank w Polsce.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Podatek VAT kompendium zmian 2017-2018 r.

14.09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
Poznanie zmian w zakresie podatku VAT za 2017-2018 r.


Szkolenia skierowane jest do:
• Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT.
• Osób uczestniczących na różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT.


Program:

1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
• mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
• split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
• zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
• korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
• zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
• odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
• formy płatności transakcji handlowych a split payment,
• podzielona płatność a JPK.


2. Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.:
• nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
• status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
• pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
• opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
• rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
• przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
• zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
• 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.

3. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
• błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
• wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
• korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
• przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
• możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
• odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
• sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
• dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
• odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
• możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.


4. Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:
• dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
• zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
• zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
• brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
• zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
• obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
• dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
• transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
• sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.


5. Kasy fiskalne od 2018r
• wprowadzenie kas online,
• terminy i zasady rozliczania kas online.


6. Wprowadzenie systemu STIR


7. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
• nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
• zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
• możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
• nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
• możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.


8. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
• różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,
• data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,
• refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
• zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-2017-2018-r-3260#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa

Podobne wydarzenia

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAWNE
Kraków 1 czerwca
1 czerwca Kraków
Ogranizator Koło Naukowe Analizy Danych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Kategoria
BPO/SSC
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech
Kraków 6 czerwca
6 czerwca Kraków
Ogranizator Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Kraków
Kategoria
BPO/SSC