Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 marca
do 26 marca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: TaxFin.pl

Podatki CIT i VAT. Aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Prelegenci:

Przemysław Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich Deloitte
Przemysław Skorupa zajmuje stanowisko starszego managera w zespole Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na tym Wydziale. Przemysław jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego. W Deloitte zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie VAT, projektami mającymi na celu optymalizację rozliczeń VAT przedsiębiorców, przeprowadzaniem przeglądów rozliczeń podatkowych, a także prowadzeniem szkoleń w zakresie podatków dla klientów z różnych branż. Zajmuje się doradztwem przede wszystkim dla klientów z sektora produkcyjnego, handlu i dystrybucji oraz farmaceutycznego.

Roman Namysłowski, Senior Manager, dyrektor kierujący Zespołem Zarządzania Wiedzą w Dziale Podatkowym Ernst & Young
Doświadczony manager w dziale doradztwa podatkowego, kieruje zespołem Zarządzania Wiedzą w Dziale Podatkowym. Autor i współredaktor komentarza do Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT. Komentarz, Wolters Kluwer 2008), jednego z najczęściej cytowanych komentarzy przez sądy administracyjne w zakresie spraw dotyczących zgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym oraz komentarza Dyrektywa VAT. Polska perspektywa (Wolters Kluwer 2012). Autor licznych wywiadów i publikacji prasowych dotyczących podatku VAT. Autor wielu ekspertyz dla Parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki w zakresie VAT. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych oraz senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Członek zespołu ekspertów przy Ministrze Finansów powołanych do opracowania zmian w zakresie prawa podatkowego. W rankingu Dziennika Gazety Prawnej uznany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w 2011.

Małgorzata Dankowska, Partner w TPA Horwath
Partner i doradca podatkowy w firmie doradczej TPA Horwath. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku związana z TPA Horwath, gdzie koordynuje projekty z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego (M&A) na rynku nieruchomości komercyjnych oraz hotelowych. Autorka licznych publikacji i komentarzy podatkowych zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej. Działalność szkoleniową prowadziła m.in. w ramach Akademii Hotelarza oraz przy współpracy z MediPharma Institute. Małgorzata uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu lokalnego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Sławomir Patejuk, manager w kancelarii podatkowej DPPA Tax
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego. Przeprowadził szereg projektów związanych z badaniem rozliczeń podatkowych spółek, optymalizacją bieżącego wyniku podatkowego, analizą opodatkowania transakcji transgranicznych. Doradza głównie podmiotom z krajów niemieckojęzycznych, z sektora energii odnawialnej oraz nieruchomości.

Paweł Szymański doradca podatkowy, starszy manager w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Od 1997 pracuje jako specjalista ds. CIT. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużych międzynarodowych i polskich spółkach doradztwa podatkowego, doradzając firmom z sektora mediowego. Jest cenionym ekspertem w zakresie optymalizacji podatkowej, tworzenia struktur podatkowych przy przekształceniach własnościowych i kapitałowych oraz prowadzeniu przeglądów podatkowych. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 1997-2003 Paweł Szymański współpracował z Ernst & Young. Paweł kieruje w MDDP Zespołem Sports Arts & Entertainment, oferującym kompleksową obsługą osób, firm i instytucji z branży sportowej i artystycznej. Autor wielu artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i zobowiązań podatkowych.

Agnieszka Sadowska, kierownik Departamentu Podatków Bezpośrednich ECDDP
Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w obszarze podatków bezpośrednich, a doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując przez prawie 7 lat w organach administracji skarbowej. Dodatkowo zajmuje się problematyką prawa celnego. Doświadczony trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz prawa celnego. Autorka publikacji m.in. z zakresu problematyki opodatkowania świadczeń pracowniczych.

Pogram:

Dzień I – VAT

9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie

10:00 – 10:30 I. Najważniejsze zasady związane ze zmianą przepisów w zakresie VAT:
Przemysław Skorupa, Deloitte
a) przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.,
b) przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.,
c) przepisy wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.,
d) przepisy przejściowe w zakresie planowanych zmian,
e) zgodność zmian z prawem unijnym.

10:30 – 11:00 II. Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.:
Przemysław Skorupa, Deloitte
a) obowiązek podatkowy z tytułu WDT oraz WNT,
b) zaliczki na poczet WDT oraz WNT,
c) zasady dotyczące rozliczenia VAT przez tzw. małego podatnika,
d) odliczanie VAT przez "małego podatnika",
e) odliczanie VAT z tytułu nabycia towarów lub usług od "małego podatnika".

11:00 – 11:30 III. Ulga na złe długi po 1 stycznia 2013 r.:
Przemysław Skorupa, Deloitte
a) obecne warunki dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi,
b) wierzytelności powstałe w 2012 r. a możliwość stosowania ulgi na złe długi w świetle znowelizowanych przepisów,
c) możliwość stosowania ulgi na złe długi w stosunku do podmiotów będących w upadłości lub likwidacji,
d) przesłanki niezbędne do dokonania korekty w świetle znowelizowanych przepisów.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę

11:45 – 12:15 IV. Zasady opodatkowania VAT czynności nieodpłatnych od 1 kwietnia 2013 r.:
Roman Namysłowski, Ernst & Young
a) zmiana reguł dotycząca opodatkowani nieodpłatnej dostawy towarów,
b) drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne po nowelizacji,
c) istotna zmiana w definicji próbki,
d) opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług w świetle znowelizowanych przepisów.

12:15 – 12:45 V. Opodatkowanie transakcji zagranicznych od 1 kwietnia 2013 r.:
Roman Namysłowski, Ernst & Young
a) zmiana definicji eksportu towarów,
b) rozliczenie zaliczek na poczet eksportu,
c) dokumentowanie eksportu po nowelizacji,
d) nowelizacja definicji WDT oraz WNT,
e) transakcje trójstronne po nowelizacji przepisów,
f) podatnik z tytułu transakcji zagranicznych.

12:45 – 13:15 VI. Zmiany przepisów odnośnie importu towarów wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.:
Roman Namysłowski, Ernst & Young
a) miejsce opodatkowania importu towarów,
b) podatnik z tytułu importu towarów,
c) stosowanie procedury uproszczonej,
d) rola przedstawiciela podatkowego w przypadku importu towarów.

13:15 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:45 VII. Nowelizacja przepisów w przedmiocie powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r.:
Sławomir Patejuk, DPPA Tax
a) zmiana zasady ogólnej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
d) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
g) usługi kompleksowe po nowelizacji.f) definicja podstawy opodatkowania,

14:45 – 15:15 VIII. Nowelizacja przepisów dotycząca fakturowania wchodząca w życie od 1 stycznia 2014 r.:
Sławomir Patejuk, DPPA Tax
a) definicja faktury oraz faktury elektronicznej,
b) zmiana terminów wystawiania faktur,
c) dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
d) korekty faktur po nowelizacji,
e) możliwość wystawiania faktur uproszczonych.

15:15 – 15:45 IX. Zmiany w przedmiocie odliczania VAT od 1 stycznia 2014 r.:
Sławomir Patejuk, DPPA Tax
a) moment powstania prawa do odliczenia VAT,
b) moment powstania prawa do odliczenia a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) ograniczenia w prawie do odliczenia,
d) zasady odliczania VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do nich.

15:45 – 16:00 X. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje

16:30 Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Dzień II – CIT

10:00 – 10:45 I. Zakres nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. oraz planowane zmiany w 2014 r.:
Małgorzata Dankowska, TPA Horwath
a) podstawa prawna nowelizacji przepisów,
b) przepisy przejściowe,
c) rok podatkowy inny niż kalendarzowy a stosowanie znowelizowanych przepisów,
d) zmiany w CIT w 2013 r. oraz 2014 r.

10:45 – 11.30 II. Zmiana przepisów dotycząca obowiązku korekty kosztu uzyskania przychodów:
Małgorzata Dankowska, TPA Horwath
a) kategoria kosztów podlegających korekcie,
b) wydatki nierozliczone w kosztach uzyskania przychodów,
c) brak zapłaty jako obowiązek korekty,
d) korekta w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę

11:45 – 12:15 III. Nowelizacja przepisów w przedmiocie leasingu:
Paweł Szymański, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
a) zmiana pojęcia umowy leasingu,
b) podział leasingu na operacyjny i kapitałowy po nowelizacji,
c) zawarcie kolejnej umowy leasingu po nowelizacji,
d) cesja umowy leasingu w świetle znowelizowanych przepisów.

12.15 – 12.45 IV. Rozliczanie przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych:
Paweł Szymański, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
a) moment powstania przychodu,
b) wystawienie faktury a powstanie przychodu,
c) zaliczki, zadatki, raty – czy 100% zaliczka stanowi przychód,
d) premia pieniężna – przychód czy korekta kosztu?,
e) powstanie przychodu przy umowach o charakterze ciągłym,
f) różnice kursowe,
g) przychody na przełomie roku.

12:45 – 13.30 V. Opodatkowanie CIT(PIT) działań o charakterze promocyjno-marketingowym:
Paweł Szymański, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
a) reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów,
b) rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na
gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – kiedy należy złożyć PIT-8C,
c) sprzedaż premiowa w kosztach podatkowych – moment kwalifikacji wydatków do kosztów,
dokumentowanie sprzedaży premiowej,
d) obowiązki ciążące na organizatorze sprzedaży premiowej wynikające z podatku dochodowego
od osób fizycznych,
e) skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej.

13:15 – 14:00 Lunch

14.00 – 14.45 VI. Rozliczanie podróży służbowych po nowelizacji przepisów:
Agnieszka Sadowska, ECDDP
a) zmiana podstawy prawnej rozliczenia podróży służbowej,
b) dokumentowanie podróży służbowych,
c) dieta a koszty wyżywienia,
d) ograniczenie w zakresie kosztów noclegowych,
e) połączenie podróży krajowej oraz zagranicznej,
f) opłaty za parking, autostrady itp. po nowelizacji przepisów,
g) limity dotyczące podróży służbowej zagranicznej,
h) podróż zagraniczna odbywana na terenie kilku państw.

14.45 – 15.30 VII. Koszty eksploatacji samochodów osobowych:
Agnieszka Sadowska, ECDDP
a) definicja samochodu osobowego w świetle zmian,
b) samochody stanowiące własność podatnika,
c) samochody niestanowiące składników majątku podatnika,
d) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
e) samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe,
f) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

15:30 – 16:00 IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje

16:00 Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:
a. w całej Konferencji:
cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 1161 zł + 23% VAT*
cena regularna: 1290 zł + 23% VAT
b. w 1 dniu:
cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 621 zł + 23% VAT*
cena regularna: 690 zł + 23% VAT
dla klientów spółek biorących udział w szkoleniu: 20 % rabatu˟
*Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Prosimy o dokonanie płatności: po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Szczegółowe informacje:
dotyczące konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.taxfin.pl/konferencje.
Pytania można zadawać telefonicznie pod numerem: (22) 208-22-22 lub mailowo na adres: biuro@taxfin.pl.