Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
15 kwietnia
do 16 kwietnia
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Podatki CIT i VAT. Nowelizacja ustaw podatkowych w 2013 i 2014 roku

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny przy współudziale firmy Mazars zapraszają na konferencję poświęconą nowelizacji podatków CIT i VAT w latach 2013-14.

I dzień konferencji - 15.04.2013 r.

Zmiany w podatkach dochodowych 
1.Korygowanie kosztów uzyskania przychodów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań.
2.Umowy leasingowe w prawie podatkowym w warunkach roku 2013
3.Nowe spojrzenie na 50 % koszty uzyskania przychodów – obowiązki podatnika i płatnika.
4.Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – nowe regulacje od 1 marca 2013 r. 
Prowadzenie: Adam KĘSIK  - biegły rewident 

Optymalizacja podatkowa 
1.Źródła i metody obniżania podatków.
2.Przykłady optymalizacji podatkowej w:
- podatkach dochodowych (w tym zryczałtowanym tzw. „u źródła),
- VAT,
- podatku od nieruchomości,
- PCC.
4. Ryzyko związane z optymalizacją podatkową oraz metody jego ograniczania.
Prowadzenie: Małgorzata MAZURKIEWICZ - biegły rewident 
  
VAT -  bieżące problemy 
1.Refakturowanie tzw. mediów po wyroku ETS
2.Bonusy i premie pieniężne.
3.Karty paliwowe i kampanie reklamowe – problemy z odliczanie VAT naliczonego.
4.pozostałe wyroki i interpretacje organów podatkowych.
Prowadzenie: Kinga  BARAN - doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS”

II dzień konferencji - 16.04.2013 r.

Najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku VAT 
1.Opodatkowanie najmu i świadczeń dodatkowych.
2.Dobra wiara a prawo do odliczenia. Czy oszustwo kontrahenta pozbawia podatnika prawa do odliczenia. 
3.Premia pieniężna -  refakturowanie usług.
4.Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów w świetle orzecznictwa.
5.Przedawnienie w podatku od towarów i usług. 
Prowadzenie: Adam BĄCAL – sędzia NSA

VAT – zmiany od 1 kwietnia 2013 
1.Faktury i faktury korygujące od 1 kwietnia 2013 r. – praktyczne problemy ze stosowaniem nowych przepisów:
- faktury wystawione według „starych” zasad, a konsekwencje dla podatnika, 
- nowy zakres danych na fakturze wystawionej po 01.01.2013 r.,
- faktury uproszczone,
- nowe regulacje dotyczące tzw. zbiorczych faktur,
- likwidacja faktur wewnętrznych,
- obowiązek wprowadzenia procedur dotyczących faktur otrzymywanych i wystawianych,
- wystawianie faktur w okresie przejściowym,
- praktyczne skutki zmian w zakresie fakturowania.
2.Nowe zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych, w tym:
- zmiana definicji próbki, 
- zmiana dotycząca drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, 
- odliczenie VAT od części składowych, a obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnych,
- aktualne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczącej nieodpłatnych przekazań towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług.
3.Ulga na złe długi – nowe obowiązki wierzyciela i nabywcy, w tym:
- kiedy wierzyciel może zmniejszyć VAT należny w przypadku braku zapłaty faktury,
- nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi,
- obowiązek korekty VAT naliczonego w przypadku nieuregulowania faktury w terminie 150 dni od terminu płatności, 
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku niedokonania korekty VAT naliczonego.
4.Zmiana w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym:
- zmiana przypadków, gdy WNT i WDT nie występuje, 
- transakcje trójstronne po zmianach, 
- wynajem a rozliczenie świadczenia usług – nowe zasady, 
- zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w WDT i WNT,
- zmiana warunków stosowania stawki 0 % w WDT. 
5.Pozostałe istotne zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 r. i 1 kwietnia 2013 r., w tym:
- zmiana zasad opodatkowania dostawy towarów używanych, 
- zmiana zakazów odliczania VAT naliczonego, 
- nowe reguły zwolnienia podmiotowego do 150.000 zł,
- zmiana definicji podatnika i jej skutki dla podatnika, 
- kasy fiskalne w 2013 r. – nowe limity i wyłączenia, 
- samochody a odliczenie VAT w 2013 r.,
- zmiana zasad opodatkowania gruntów w związku z wprowadzeniem definicji terenów budowlanych,
- zmiana stawek VAT na niektóre towary,
- nowe zasady przeliczania kwoty wyrażonych w walucie obcej.
Prowadzenie: Prowadzenie: Dorota KOSACKA - doradca podatkowy 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Koszt uczestnictwa w konferencji
- jednej osoby 1520 zł. + 23% VAT 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł. + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe. 

Miejsce konferencji: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/75, hotel Marriott 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji.

Kontakt
Warszawa, hotel Marriott
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 19 czerwca 2021

11-12 października 2021
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling