Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
15 kwietnia
do 16 kwietnia
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Podatki CIT i VAT. Nowelizacja ustaw podatkowych w 2013 i 2014 roku

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny przy współudziale firmy Mazars zapraszają na konferencję poświęconą nowelizacji podatków CIT i VAT w latach 2013-14.

I dzień konferencji - 15.04.2013 r.

Zmiany w podatkach dochodowych 
1.Korygowanie kosztów uzyskania przychodów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań.
2.Umowy leasingowe w prawie podatkowym w warunkach roku 2013
3.Nowe spojrzenie na 50 % koszty uzyskania przychodów – obowiązki podatnika i płatnika.
4.Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – nowe regulacje od 1 marca 2013 r. 
Prowadzenie: Adam KĘSIK  - biegły rewident 

Optymalizacja podatkowa 
1.Źródła i metody obniżania podatków.
2.Przykłady optymalizacji podatkowej w:
- podatkach dochodowych (w tym zryczałtowanym tzw. „u źródła),
- VAT,
- podatku od nieruchomości,
- PCC.
4. Ryzyko związane z optymalizacją podatkową oraz metody jego ograniczania.
Prowadzenie: Małgorzata MAZURKIEWICZ - biegły rewident 
  
VAT -  bieżące problemy 
1.Refakturowanie tzw. mediów po wyroku ETS
2.Bonusy i premie pieniężne.
3.Karty paliwowe i kampanie reklamowe – problemy z odliczanie VAT naliczonego.
4.pozostałe wyroki i interpretacje organów podatkowych.
Prowadzenie: Kinga  BARAN - doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS”

II dzień konferencji - 16.04.2013 r.

Najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku VAT 
1.Opodatkowanie najmu i świadczeń dodatkowych.
2.Dobra wiara a prawo do odliczenia. Czy oszustwo kontrahenta pozbawia podatnika prawa do odliczenia. 
3.Premia pieniężna -  refakturowanie usług.
4.Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów w świetle orzecznictwa.
5.Przedawnienie w podatku od towarów i usług. 
Prowadzenie: Adam BĄCAL – sędzia NSA

VAT – zmiany od 1 kwietnia 2013 
1.Faktury i faktury korygujące od 1 kwietnia 2013 r. – praktyczne problemy ze stosowaniem nowych przepisów:
- faktury wystawione według „starych” zasad, a konsekwencje dla podatnika, 
- nowy zakres danych na fakturze wystawionej po 01.01.2013 r.,
- faktury uproszczone,
- nowe regulacje dotyczące tzw. zbiorczych faktur,
- likwidacja faktur wewnętrznych,
- obowiązek wprowadzenia procedur dotyczących faktur otrzymywanych i wystawianych,
- wystawianie faktur w okresie przejściowym,
- praktyczne skutki zmian w zakresie fakturowania.
2.Nowe zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych, w tym:
- zmiana definicji próbki, 
- zmiana dotycząca drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, 
- odliczenie VAT od części składowych, a obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnych,
- aktualne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczącej nieodpłatnych przekazań towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług.
3.Ulga na złe długi – nowe obowiązki wierzyciela i nabywcy, w tym:
- kiedy wierzyciel może zmniejszyć VAT należny w przypadku braku zapłaty faktury,
- nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi,
- obowiązek korekty VAT naliczonego w przypadku nieuregulowania faktury w terminie 150 dni od terminu płatności, 
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku niedokonania korekty VAT naliczonego.
4.Zmiana w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym:
- zmiana przypadków, gdy WNT i WDT nie występuje, 
- transakcje trójstronne po zmianach, 
- wynajem a rozliczenie świadczenia usług – nowe zasady, 
- zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w WDT i WNT,
- zmiana warunków stosowania stawki 0 % w WDT. 
5.Pozostałe istotne zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 r. i 1 kwietnia 2013 r., w tym:
- zmiana zasad opodatkowania dostawy towarów używanych, 
- zmiana zakazów odliczania VAT naliczonego, 
- nowe reguły zwolnienia podmiotowego do 150.000 zł,
- zmiana definicji podatnika i jej skutki dla podatnika, 
- kasy fiskalne w 2013 r. – nowe limity i wyłączenia, 
- samochody a odliczenie VAT w 2013 r.,
- zmiana zasad opodatkowania gruntów w związku z wprowadzeniem definicji terenów budowlanych,
- zmiana stawek VAT na niektóre towary,
- nowe zasady przeliczania kwoty wyrażonych w walucie obcej.
Prowadzenie: Prowadzenie: Dorota KOSACKA - doradca podatkowy 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Koszt uczestnictwa w konferencji
- jednej osoby 1520 zł. + 23% VAT 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł. + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe. 

Miejsce konferencji: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/75, hotel Marriott 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji.

Kontakt
Warszawa, hotel Marriott
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 22 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie