Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
10 kwietnia
2014
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Polityka rachunkowości i jej zmiany z uwzględnieniem wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

 

PKF Consult zaprasza na szkolenie z zakresu polityki rachunkowości i jej zmian z uwzględnieniem wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wykorzystując wybrane zagadnienia praktyczne

 

 

 

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

 

Cel szkolenia:

doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu opracowania dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą.

Adresaci szkolenia:

pracownicy działów księgowości, główni księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci.

Program szkolenia:

 • Elementy polityki rachunkowości – wybrane zagadnienia:
  • rok obrotowy i jego zmiany – wpływ na porównywalność sprawozdania finansowego i na podstawę opodatkowania,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów i jej wpływ na podstawę opodatkowania,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich prowadzenia i dokumentowania operacji gospodarczych,
  • konta pomocnicze – zasady prowadzenia a podstawa opodatkowania,
  • ustalanie wyniku finansowego a podstawa opodatkowania.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i wycena – wskazówki ujęcia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości:
  • ujęcie wartości początkowej i jej zmian w trakcie używania, z uwzględnieniem zasad podatkowych,
  • ustalenie zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych,
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • środki trwałe w leasingu.
 • Wycena w walutach obcych – zakres ujawnień w polityce rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów podatkowych:
  • wybór metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych,
  • dodatnie i ujemne różnice kursowe, w tym stanowiące i niestanowiące podstawę opodatkowania,
  • metody rozchodu walut obcych,
  • ujawnianie przychodów i kosztów w walutach obcych,
  • rozliczanie zagranicznych podróży służbowych.
 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe – zakres ujawnień w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości z uwzględnieniem zasady istotności.
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – zakres ujawnień w polityce rachunkowości.
 • Uproszczenia możliwe do zastosowania dla niektórych jednostek – zmiana ustawy o rachunkowości.
 • Odpowiedzialność za rachunkowość, a w tym za opracowanie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości.

Zarejestruj się już dziś »

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl
 

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 29 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia