Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
10 kwietnia
2014
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Polityka rachunkowości i jej zmiany z uwzględnieniem wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

 

PKF Consult zaprasza na szkolenie z zakresu polityki rachunkowości i jej zmian z uwzględnieniem wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wykorzystując wybrane zagadnienia praktyczne

 

 

 

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

 

Cel szkolenia:

doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu opracowania dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą.

Adresaci szkolenia:

pracownicy działów księgowości, główni księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci.

Program szkolenia:

 • Elementy polityki rachunkowości – wybrane zagadnienia:
  • rok obrotowy i jego zmiany – wpływ na porównywalność sprawozdania finansowego i na podstawę opodatkowania,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów i jej wpływ na podstawę opodatkowania,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich prowadzenia i dokumentowania operacji gospodarczych,
  • konta pomocnicze – zasady prowadzenia a podstawa opodatkowania,
  • ustalanie wyniku finansowego a podstawa opodatkowania.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i wycena – wskazówki ujęcia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości:
  • ujęcie wartości początkowej i jej zmian w trakcie używania, z uwzględnieniem zasad podatkowych,
  • ustalenie zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych,
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • środki trwałe w leasingu.
 • Wycena w walutach obcych – zakres ujawnień w polityce rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów podatkowych:
  • wybór metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych,
  • dodatnie i ujemne różnice kursowe, w tym stanowiące i niestanowiące podstawę opodatkowania,
  • metody rozchodu walut obcych,
  • ujawnianie przychodów i kosztów w walutach obcych,
  • rozliczanie zagranicznych podróży służbowych.
 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe – zakres ujawnień w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości z uwzględnieniem zasady istotności.
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – zakres ujawnień w polityce rachunkowości.
 • Uproszczenia możliwe do zastosowania dla niektórych jednostek – zmiana ustawy o rachunkowości.
 • Odpowiedzialność za rachunkowość, a w tym za opracowanie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości.

Zarejestruj się już dziś »

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl
 

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management
XIV Doroczna Konferencja Podatkowa "Podatki 2018"
Warszawa 30-31 Styczeń
30-31 Styczeń Warszawa
Ogranizator Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Kategoria
Podatki

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management