Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
28 września
2017
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego (JZP) odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez JZP, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej.

Adresaci:

 • członkowie komitetów audytu
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • dyrektorzy biur zarządów
 • przedstawiciele biur nadzorów właścicielskich
 • dyrektorzy finansowi spółek publicznych
 • osoby odpowiedzialne za raportowanie do KNF

Program szkolenia:

CEL I WAGA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z REGULACJI:

 • Dyrektywa 2014/56/UE i szczególne regulacje dotyczące jednostek zainteresowania publicznego – rozporządzenie 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych wymogów badań sprawozdań finansowych.
 • Zagadnienia nadzoru właścicielskiego w nowej ustawie o biegłych rewidentach z dnia 1 czerwca 2017 r.

RADY NADZORCZE I KOMITETY AUDYTU W NOWYCH REGULACJACH

 • Kategorie jednostek objętych nowymi regulacjami. Przewidywany wpływ nowelizacji na współpracę właścicieli, zarządu, rady nadzorczej i jej komitetu audytu
 • Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowiedzialność
 • Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji
 • Wybór biegłego rewidenta – zadania budowy procedur i polityk przez Komitety Audytu
 • Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych
 • Inne wybrane zagadnienia

STATUTY I REGULACJE CORPORATE GOVERNANCE BĘDĄ WYMAGAŁY  ZMIAN W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

 • Powołanie członków rad nadzorczych przez akcjonariuszy
 • Komitety audytu – jak dobierać ich członków, wymogi niezależności i kwalifikacji
 • Obowiązki komitetów audytu – są w regulacjach, a jakie są prawa?
 • Wynagrodzenia dla członków komitetu audytu versus sankcje i ich asekuracja
 • Jak kształtować regulaminy działania rad nadzorczych i komitetów audytu?
 • Czy zmieniać statuty?
 • Relacja: Komitet Audytu a Rada Nadzorcza
 • Spójność regulacyjna


NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNYCH REGULACJI W  SPÓŁCE Z NOWĄ USTAWĄ 

 • Czy trzeba zmienić statut, kto powołuje Komitet Audytu?
 • Jak sprawić aby akcjonariusze do rady nadzorczej powołali członków spełniających kryteria niezależności i kompetencji?
 • Polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta, czym to się różni i jak je przygotować?
 • Zawiadomienie do KNF o organie wybierającym firmę audytorską do badania sprawozdań
 • Jak kształtować regulamin działań Rady Nadzorczej
 • Przykładowy roczny plan pracy Komitetu Audytu

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie wydarzenia >>

Kontakt:

Tel. 22 560-76-33

szkolenia@pkfpolska.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 22 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie