Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 lutego
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki

Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

III Dyrektywa

oraz założenia IV Dyrektywy

- podejście praktyczne


 

Dlaczego warto wziąć udział?

 

 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 20 osób

Harmonogram:


09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:00 - przerwa na lunch
12:30 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

Zakres tematyczny

1. Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy* a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia (III Dyrektywa)
* ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 46 poz 276 ze zm.)

2. Projekt nowych ram AML/CFT w UE, czyli założenia IV Dyrektywy:

 • Cele IV Dyrektywy AML
 • Nowy krąg "instytucji obowiązanych", czyli wyzwanie dla polskich przedsiębiorców
 • Zmiany w regułach risk based approach
 • Zmiany w zakresie dokumentowania i aktualizacji analiz bazujących na RBA
 • Zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) w tym ograniczenie wyjątków od stosowania CDD
 • Skodyfikowanie w załącznikach do IV Dyrektywy czynników niższego i wyższego ryzyka generowanego przez klienta
 • Zmiany w postrzeganiu "beneficjenta rzeczywistego" (zwłaszcza osób prawnych) i obowiązek posiadania wiedzy o beneficjencie rzeczywistym przez samego klienta
 • Zmiany dotyczące instytucji PEP'a (krajowego, zagranicznego lub międzynarodowego)
 • Ułatwienia w obiegu informacji związanej z AML w ramach grup kapitałowych
 • Zmiany w systemie sankcji za naruszanie reguł AML
 • Przewidywana data uchwalenia (implementacji)

3. Siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) ustawy , ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących pojęcia:

 • Klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • Wartości majątkowej i transakcji
 • Stosunku gospodarczego

4. Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku (Praktyka podejścia GIIF do banków).

5. Podstawowa struktura obowiązków wynikających dla instytucji obowiązanych z Ustawy:

 • Obowiązki rejestracyjne
 • Obowiązki analityczne
 • Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD)
 • Inne obowiązki instytucji obowiązanej związane z klientami

6. Typowanie transakcji podejrzanych:

 • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania pieniędzy;
 • przykłady transakcji podejrzanych w działalności instytucji obowiązanych.

7. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:

 • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
 • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
 • komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją;
 • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej.
 • kanały komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z Generalnym Inspektorem.

8. Działania instytucji zobowiązanej na podstawie ustawy o praniu pieniędzy a regulacja z zakresu:

 • ochrony danych osobowych;
 • tajemnicy zawodowej.

9. Nadzorowanie personelu instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za stosowanie obowiązków ustawowych

10. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł - także z perspektywy ochrony danych osobowych.

11. Odpowiedzialność karna i cywilna związana z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

12. Orzecznictwo sądów na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora »

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 03 czerwca 2023

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling