Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 lutego
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki

Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

III Dyrektywa

oraz założenia IV Dyrektywy

- podejście praktyczne


 

Dlaczego warto wziąć udział?

 

 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 20 osób

Harmonogram:


09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:00 - przerwa na lunch
12:30 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

Zakres tematyczny

1. Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy* a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia (III Dyrektywa)
* ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 46 poz 276 ze zm.)

2. Projekt nowych ram AML/CFT w UE, czyli założenia IV Dyrektywy:

 • Cele IV Dyrektywy AML
 • Nowy krąg "instytucji obowiązanych", czyli wyzwanie dla polskich przedsiębiorców
 • Zmiany w regułach risk based approach
 • Zmiany w zakresie dokumentowania i aktualizacji analiz bazujących na RBA
 • Zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) w tym ograniczenie wyjątków od stosowania CDD
 • Skodyfikowanie w załącznikach do IV Dyrektywy czynników niższego i wyższego ryzyka generowanego przez klienta
 • Zmiany w postrzeganiu "beneficjenta rzeczywistego" (zwłaszcza osób prawnych) i obowiązek posiadania wiedzy o beneficjencie rzeczywistym przez samego klienta
 • Zmiany dotyczące instytucji PEP'a (krajowego, zagranicznego lub międzynarodowego)
 • Ułatwienia w obiegu informacji związanej z AML w ramach grup kapitałowych
 • Zmiany w systemie sankcji za naruszanie reguł AML
 • Przewidywana data uchwalenia (implementacji)

3. Siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) ustawy , ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących pojęcia:

 • Klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • Wartości majątkowej i transakcji
 • Stosunku gospodarczego

4. Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku (Praktyka podejścia GIIF do banków).

5. Podstawowa struktura obowiązków wynikających dla instytucji obowiązanych z Ustawy:

 • Obowiązki rejestracyjne
 • Obowiązki analityczne
 • Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD)
 • Inne obowiązki instytucji obowiązanej związane z klientami

6. Typowanie transakcji podejrzanych:

 • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
 • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania pieniędzy;
 • przykłady transakcji podejrzanych w działalności instytucji obowiązanych.

7. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:

 • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
 • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
 • komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją;
 • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej.
 • kanały komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z Generalnym Inspektorem.

8. Działania instytucji zobowiązanej na podstawie ustawy o praniu pieniędzy a regulacja z zakresu:

 • ochrony danych osobowych;
 • tajemnicy zawodowej.

9. Nadzorowanie personelu instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za stosowanie obowiązków ustawowych

10. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł - także z perspektywy ochrony danych osobowych.

11. Odpowiedzialność karna i cywilna związana z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

12. Orzecznictwo sądów na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora »

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 08 grudnia 2022

Zobacz wszystkie