Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
9 czerwca
2021
Miasto: ,
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów i księgowych

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

 

Adresaci szkolenia:

 • Biegli Rewidenci
 • Główne Księgowe, Samodzielne Księgowe
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
 • Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

 

Program:

1.    Zakres obowiązków przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021. Poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2.  Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3.  Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja
 • Transakcja okazjonalna
 • Przeprowadzanie transakcji

4.  Środki bezpieczeństwa finansowego:

 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

5.  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

6.  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

7.  Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących

8.  Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

9.  Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej                                                                                                                                                                                                                                                               

11. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:

 • Art. 74
 • Art. 86
 • Art. 89                                                                            
 • Art. 90

12.    Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

Zarejestruj się już dziś

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 25 marca 2023

27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
STN - Studencki Turniej Negocjacyjny
1 kwietnia
1 kwietnia
Ogranizator SKN Negocjator SGH
XI edycja Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej
14 kwietnia
14 kwietnia
Ogranizator Koło Naukowe Modelowania Finansowego AGH

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
STN - Studencki Turniej Negocjacyjny
1 kwietnia
1 kwietnia
Ogranizator SKN Negocjator SGH