Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
9 czerwca
2021
Miasto: ,
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów i księgowych

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

 

Adresaci szkolenia:

 • Biegli Rewidenci
 • Główne Księgowe, Samodzielne Księgowe
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
 • Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

 

Program:

1.    Zakres obowiązków przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021. Poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2.  Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3.  Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja
 • Transakcja okazjonalna
 • Przeprowadzanie transakcji

4.  Środki bezpieczeństwa finansowego:

 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

5.  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

6.  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

7.  Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących

8.  Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

9.  Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej                                                                                                                                                                                                                                                               

11. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:

 • Art. 74
 • Art. 86
 • Art. 89                                                                            
 • Art. 90

12.    Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

Zarejestruj się już dziś

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 18 czerwca 2024

Zobacz wszystkie