Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
17 marca
do 18 marca
2016
Miasto: Szczecin
Organizator: Szczecin-Expo

Przestępczość Ubezpieczeniowa 2016. Przeciwdziałanie przestępczości w nowych realiach

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Przestępczość ubezpieczeniowa w ostatnich latach przeszła ewolucję. Działania mające na celu jej przeciwdziałanie na polskim rynku prowadzone są od blisko dwudziestu lat. Należy pamiętać, że zwalczanie tego rodzaju przestępczości to proces niezwykle trudny i złożony. Sprawcy wciąż doskonalą umiejętności i metody swoich działań. Przestępcy szybko poznają nowe procedury ubezpieczeniowe i wykorzystują słabości systemów, czyli "łańcuchy słabych ogniw".

Mimo tak zmieniających się realiów zakłady ubezpieczeń w walce z przestępczością radzą sobie coraz lepiej i są coraz bardziej skuteczne. Dotychczasowe osiągnięcia obszarowe są nie lada wyzwaniem. Założenia tegorocznej konferencji zostały przygotowane tak, aby przekazywane treści dały realne wsparcie i wspierały w utrzymywaniu ich na równie wysokim poziomie jak dotychczas. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wymaganiom zmieniającego się rynku, uczestnik konferencji znajdzie odpowiedzi na pytanie, jak efektywnie funkcjonować w nowej rzeczywistości obszaru przeciwdziałania przestępczości, czyli:
• Jak funkcjonować w nowym otoczeniu prawnym? – co się zmieniło i jaki ma to wpływ na obszar przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej;
Dlaczego przestępcy powinni bać się zakładów ubezpieczeń? – rozwiązania technologiczne wykorzystywane do walki z przestępczością,
W jaki sposób kształtujemy świadomość bezpieczeństwa? – działania profilaktyczne, których celem jest niwelowanie przyzwolenia społecznego na popełnianie przestępstw i ich negatywnych skutków;
Z jakimi przypadkami przestępstw mamy do czynienia na co dzień? – wymiana informacji na temat przypadków przestępstw, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy.

Konferencja w Szczecinie pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości RP, Komendanta Głównego Policji, Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń służy wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami zakładów ubezpieczeń w zakresie ujawniania i skutecznego przeciwdziałania zjawiskom przestępczym w ubezpieczeniach, a także skutecznej współpracy przedstawicieli instytucji zajmujących się ściganiem tych zjawisk. Organizacja konferencji przyczynia się do prowadzenia efektywnej profilaktyki dotyczącej oszustw ubezpieczeniowych i pozwala wypracować metody działania służące wykrywaniu przestępstw. Nagłośnienie problemu, wymiana informacji oraz doświadczeń pozwala skuteczniej przeciwdziałać przestępczości ubezpieczeniowej, w tym także zorganizowanej.

Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, organów administracji państwowej, administracji rządowej oraz innych instytucji funkcjonujących na rynku ubezpieczeń zyskają kolejną okazję do wypracowania zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej.

Więcej informacji oraz szczegółowy program: anty-fraud.szczecin-expo.pl.

Kontakt
Szczecin
Wydarzenia

Dziś jest 31 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia