Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
6 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

 

Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń – wybrane zagadnienia

 

Warszawa 06.03.2015, godz 10.00-16.00

 

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

 

Cel szkolenia

Umiejętność definiowania i klasyfikacji przychodów (należne, otrzymane) i kosztów dla celów podatkowych (bezpośrednie i pośrednie; stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania); właściwa ewidencja, dokumentowanie i ujawnianie przychodów i kosztów; rozliczenie kosztów w czasie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości i biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów

Program szkolenia

1. Dokumentacja rachunkowa a prawo podatkowe w zakresie ujawniania przychodów i kosztów ich uzyskania, w tym dokumentowanie operacji i zdarzeń gospodarczych.

2. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych, w tym między innymi:

 • przychody uznawane jako należne z działalności gospodarczej,
 • przychody uznawane kasowo (dotacje, kary umowne, odsetki),
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia,
 • premie pieniężne i rabaty,
 • korekty przychodów dotyczące innych okresów podatkowych,
 • przekazane i otrzymane aporty do spółek,
 • przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych a przychody zwolnione z podatku dochodowego.

3. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustawy o podatku dochodowym, w tym:

 • koszty stanowiące podstawę opodatkowania z uwzględnieniem terminów płatności,
 • podział kosztów na bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, a moment ich poniesienia z uwzględnieniem korekt dotyczących innych okresów podatkowych (premie pieniężne, rabaty, zwroty towarów),
 • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów,
 • koszty niestanowiące podstawy opodatkowania, w tym amortyzacja, kary umowne, odszkodowania, odsetki, nabycie i likwidacja środków trwałych, wydatki inwestycyjne i inne.

4. Wierzytelności – przychody i koszty ich uzyskania wg prawa podatkowego:

 • wierzytelności nieściągalne,
 • odpisy aktualizujące na należności,
 • umorzenie wierzytelności,
 • zbycie, faktoring, cesja.

5. Różnice kursowe wg prawa podatkowego, w tym wybór metod wyceny:

 • metoda „podatkowa”,
 • metoda „bilansowa”,
 • kurs faktycznie zastosowany a kurs średni,
 • rozchód waluty z rachunku bankowego,
 • rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej.

6. Wycena środków trwałych dla celów podatkowych:

 • ustalanie wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego, w tym różnic kursowych),
 • zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – metody (liniowa, degresywna, indywidualna, przyspieszona),
 • ulepszenie czy remont środka trwałego.

7. Strata w działalności gospodarczej – definicja i zasady rozliczania.

Zarejestruj się już dziś »

 

Organizator

 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

Podobne wydarzenia

InfoMEET Kraków
Kraków 17 marca
17 marca Kraków
Ogranizator NOVIAL S.C.
Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków

Podobne wydarzenia