Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
6 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

 

Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń – wybrane zagadnienia

 

Warszawa 06.03.2015, godz 10.00-16.00

 

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

 

Cel szkolenia

Umiejętność definiowania i klasyfikacji przychodów (należne, otrzymane) i kosztów dla celów podatkowych (bezpośrednie i pośrednie; stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania); właściwa ewidencja, dokumentowanie i ujawnianie przychodów i kosztów; rozliczenie kosztów w czasie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości i biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów

Program szkolenia

1. Dokumentacja rachunkowa a prawo podatkowe w zakresie ujawniania przychodów i kosztów ich uzyskania, w tym dokumentowanie operacji i zdarzeń gospodarczych.

2. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych, w tym między innymi:

 • przychody uznawane jako należne z działalności gospodarczej,
 • przychody uznawane kasowo (dotacje, kary umowne, odsetki),
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia,
 • premie pieniężne i rabaty,
 • korekty przychodów dotyczące innych okresów podatkowych,
 • przekazane i otrzymane aporty do spółek,
 • przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych a przychody zwolnione z podatku dochodowego.

3. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustawy o podatku dochodowym, w tym:

 • koszty stanowiące podstawę opodatkowania z uwzględnieniem terminów płatności,
 • podział kosztów na bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, a moment ich poniesienia z uwzględnieniem korekt dotyczących innych okresów podatkowych (premie pieniężne, rabaty, zwroty towarów),
 • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów,
 • koszty niestanowiące podstawy opodatkowania, w tym amortyzacja, kary umowne, odszkodowania, odsetki, nabycie i likwidacja środków trwałych, wydatki inwestycyjne i inne.

4. Wierzytelności – przychody i koszty ich uzyskania wg prawa podatkowego:

 • wierzytelności nieściągalne,
 • odpisy aktualizujące na należności,
 • umorzenie wierzytelności,
 • zbycie, faktoring, cesja.

5. Różnice kursowe wg prawa podatkowego, w tym wybór metod wyceny:

 • metoda „podatkowa”,
 • metoda „bilansowa”,
 • kurs faktycznie zastosowany a kurs średni,
 • rozchód waluty z rachunku bankowego,
 • rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej.

6. Wycena środków trwałych dla celów podatkowych:

 • ustalanie wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego, w tym różnic kursowych),
 • zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – metody (liniowa, degresywna, indywidualna, przyspieszona),
 • ulepszenie czy remont środka trwałego.

7. Strata w działalności gospodarczej – definicja i zasady rozliczania.

Zarejestruj się już dziś »

 

Organizator

 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management
XIV Doroczna Konferencja Podatkowa "Podatki 2018"
Warszawa 30-31 Styczeń
30-31 Styczeń Warszawa
Ogranizator Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Kategoria
Podatki

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management