Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
20 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych.

20.09.2018r. Warszawa

Szkolenie skierowane do:
-pracowników działów księgowych


Program:


1. Istotna i zastosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):
• Bezpośrednie stosowanie RODO.
• Zakres stosowania rozporządzenia (materialny/terytorialny).
• Nowa krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.


2. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO:
• Definicja „danych osobowych” – z jakimi danymi osobowymi spotkamy się w działalności księgowej, rachunkowej.
• Dane osobowe indywidualnych przedsiębiorców.
• Administrator danych, Współadministratorzy, podmiot przetwarzający. Odnośnie jakich danych osobowych firma księgowa jest administratorem, a odnośnie jakich przetwarzającym?
• Relacja firmy księgowej z klientem – wstęp.
• Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność).


2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

3. Problematyka przekazywania danych do organów, urzędów itp.


4. Wynikające z RODO prawa osób, których dane dotyczą:
• Prawo dostępu do danych.
• Prawo sprostowania danych.
• Prawo do bycia zapomnianym.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych.
• Prawo sprzeciwu.


5. Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (formułowanie klauzul informacyjnych, nowa treść klauzul informacyjnych, nowe zasady sporządzania klauzul).


6. Zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych:
• Jaką dokumentację powinna prowadzić firma świadcząca usługi rachunkowo – księgowe (rejestr czynności/kategorii czynności przetwarzania, polityka bezpieczeństwa, dokumentacja incydentów, procedury itp.)
• Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
• Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
• Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych.


7. Podstawowe wymagania funkcjonalne systemów informatycznych (w tym księgowych), służących do przetwarzania danych osobowych.


8. Inspektor Ochrony Danych - pozycja, zadania, odpowiedzialność i organizacja pracy IOD:
• Wyznaczenie IOD; Czy firma świadcząca usługi rachunkowo - księgowe powinna wyznaczyć IOD?
• Wymagania dotyczące IOD.
• Zadania IOD - status, umocowanie, podległość.
• Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.


9. Umowa o powierzenie przetwarzania danych – jak zabezpieczyć interesy firmy księgowej w relacji z klientem.
• Wymagane postanowienia umowy o powierzenie przetwarzania danych.
• Warunki i zasady podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych.
• Odpowiedzialność przetwarzającego i dalszych przetwarzających.


11. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych (w tym kary finansowe, odpowiedzialność cywilna).


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/rodo-w-ksiegowosci-ochrona-danych-osobowych-w-zwiazku-ze-swiadczeniem-uslug-rachunkowo-ksiegowych-3261

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 18 listopada 2018

20 listopada 2018
XIV Konferencja CFO Katowice
22 listopada 2018
Access MBA Tour 2018
Zobacz wszystkie