Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
20 września
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych.

20.09.2018r. Warszawa

Szkolenie skierowane do:
-pracowników działów księgowych


Program:


1. Istotna i zastosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):
• Bezpośrednie stosowanie RODO.
• Zakres stosowania rozporządzenia (materialny/terytorialny).
• Nowa krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.


2. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO:
• Definicja „danych osobowych” – z jakimi danymi osobowymi spotkamy się w działalności księgowej, rachunkowej.
• Dane osobowe indywidualnych przedsiębiorców.
• Administrator danych, Współadministratorzy, podmiot przetwarzający. Odnośnie jakich danych osobowych firma księgowa jest administratorem, a odnośnie jakich przetwarzającym?
• Relacja firmy księgowej z klientem – wstęp.
• Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność).


2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

3. Problematyka przekazywania danych do organów, urzędów itp.


4. Wynikające z RODO prawa osób, których dane dotyczą:
• Prawo dostępu do danych.
• Prawo sprostowania danych.
• Prawo do bycia zapomnianym.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych.
• Prawo sprzeciwu.


5. Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (formułowanie klauzul informacyjnych, nowa treść klauzul informacyjnych, nowe zasady sporządzania klauzul).


6. Zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych:
• Jaką dokumentację powinna prowadzić firma świadcząca usługi rachunkowo – księgowe (rejestr czynności/kategorii czynności przetwarzania, polityka bezpieczeństwa, dokumentacja incydentów, procedury itp.)
• Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
• Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
• Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych.


7. Podstawowe wymagania funkcjonalne systemów informatycznych (w tym księgowych), służących do przetwarzania danych osobowych.


8. Inspektor Ochrony Danych - pozycja, zadania, odpowiedzialność i organizacja pracy IOD:
• Wyznaczenie IOD; Czy firma świadcząca usługi rachunkowo - księgowe powinna wyznaczyć IOD?
• Wymagania dotyczące IOD.
• Zadania IOD - status, umocowanie, podległość.
• Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.


9. Umowa o powierzenie przetwarzania danych – jak zabezpieczyć interesy firmy księgowej w relacji z klientem.
• Wymagane postanowienia umowy o powierzenie przetwarzania danych.
• Warunki i zasady podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych.
• Odpowiedzialność przetwarzającego i dalszych przetwarzających.


11. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych (w tym kary finansowe, odpowiedzialność cywilna).


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/rodo-w-ksiegowosci-ochrona-danych-osobowych-w-zwiazku-ze-swiadczeniem-uslug-rachunkowo-ksiegowych-3261

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 29 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia