Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 lutego
do 27 lutego
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: IBBC Group

Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI (16 punktów CPE)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Dzisiejsza działalność biznesowa narażona jest na wiele pułapek w związku z różnymi formami wpływu, nacisku, propagowania kłamstwa i manipulacji. Relacja biznesowa może być w ten sposób niepewna, ryzykowna, a przez to może przynosić mniejsze zyski dla obu stron.

Szkolenie to ma za zadanie uwrażliwić uczestników na otaczające ich formy oddziaływania na podejmowane przez nich decyzje oraz wyposażyć ich w skuteczne i profesjonalne narzędzia do walki z takimi atakami. Uczestnik dowie się, czym tak naprawdę jest kłamstwo, jak niewiele trzeba, by wpłynąć na drugiego człowieka, osobiście przetestuje metody ochrony przed wpływem z otoczenia, a przede wszystkim zdobędzie wartościową wiedzę o technikach obrony i kontrataku na manipulacje. Wszystko to gwarantuje opieka profesjonalnego trenera, który zdobywał doświadczenie w ośrodkach szkolenia agentów FBI w USA.

Program

1. Zagadnienia organizacyjne:

 • zapoznanie z programem szkolenia
 •  omówienie spraw organizacyjnych
 •  prezentacja sylwetek wykładowców

2. Podstawy prawne:

 • omówienie uwarunkowań prawnych i związanych z tym ograniczeń z obszaru ochrony danych osobowych, prawa pracy, kodeksu karnego i innych przepisów
 • sposoby dokumentowania
 • literatura przedmiotu

3. Symptomy wykrywania kłamstwa:

 • komunikacja werbalna i pozawerbalna (mowa ciała)
 •  maskowanie kłamstwa (test na kłamstwo)
 •  reakcje organizmu, mechanizmy obronne
 •  charakterystyka kłamców
 •  jak słuchać aby wykryć kłamstwo

4. Narzędzia pozyskiwania informacji:

 • wprowadzenie do technik przesłuchań wykorzystywanych przez FBI
 •  omówienie struktury wywiadu
 • przesłuchanie poznawcze tzw. wywiad kognitywny
 •  metody przesłuchania świadka ( np. metoda ślepej uliczki )
 •  metody przesłuchania podejrzanego ( np. metoda wszechwiedzy )
 •  operacyjne źródła informacji

5. Umiejętność prowadzenia rozmów:

 • aktywne słuchanie i zapamiętywanie
 • analizowanie, syntetyzowanie i wyciąganie wniosków
 •  reagowanie na zmieniające się sytuacje
 •  obserwowanie
 •  planowanie
 • samokontrola
 •  tworzenie atmosfery zaufania
 •  parafrazowanie

6. Wybrane elementy taktyki prowadzenia rozmów:

 • planowanie i przygotowanie rozmów biznesowych
 •  wiedza o rozmówcy
 •  nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z rozmówcą
 • kontrola przebiegu interakcji
 •  wnioskowanie na podstawie obserwacji
 • dobór i stosowanie technik wywierania wpływu
 •  rozpoznawanie mechanizmów obronnych
 •  rozpoznawanie symptomów kłamstwa
 •  formułowanie pytań
 • umiejętność rzetelnego dokumentowania przebiegu, rozmów biznesowych.

Ćwiczenia praktyczne:

 • w trakcie szkolenia treści teoretyczne przeplatane będą udziałem uczestników
   w inscenizacjach mających na celu ćwiczenie umiejętności praktycznych
 •  treści  programowe zostaną wzbogacone o prezentacje materiałów
   filmowych będących z zasobach IBBC
 •  uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach integrujących.

Pobierz szczegółowy program szkolenia »


 

Szczegóły

Szkolenia odbywają się w grupach od 8 do 14 osób pod okiem dwóch trenerów.

W ramach usługi szkoleniowej zapewniamy Państwu wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia. Szkolenia organizowane są w nowoczesnych klimatyzowanych salach konferencyjnych z pełnym zapleczem cateringowym. 

W wycenie części szkoleniowej znajduje się: 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Konsultacje on-line
 • Przerwę kawową
 • Lunch serwowany 3-daniowy 

Odwiedź stronę internetową organizatora »

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 19 czerwca 2024

Zobacz wszystkie