Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
15 listopada
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Controllingu Bankowego

Warszawski Instytut Bankowości ma przyjemność zaprezentować Państwu i zachęcić do uczestnictwa w studium.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Poznasz kluczowe aspekty zarządzania finansami banku, istotne z perspektywy funkcjonowania controllingu
 • Zrozumiesz całościowe systemu controllingu w banku i swoją rolę w opracowaniu, wdrożeniu, utrzymaniu, aktualizacji i efektywnym wykorzystaniu tego systemu we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
 • W szczególności będziesz potrafił:
  • opisać znaczenie różnych typów ryzyka w działalności banku oraz ocenić je z perspektywy analiz rentowności i zarządzania efektywnością
  • stosować różne metody wyznaczania marży oraz rozliczania kosztów na potrzeby analiz rentowności i zarządzania efektywnością, a także ich doboru, stosownie do potrzeb banku
  • opisać konstrukcję i zastosować w praktyce wskaźniki efektywności skorygowane o ryzyko (RAMP)
  • rekomendować rozwiązania tworzące równowagę pomiędzy potrzebami planowania a wymogami sprawnego reagowania na sytuację rynkową
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat WIB z zakresu controllingu bankowego i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zostaniesz wpisany na WIB-owską listę certyfikowanych controllerów bankowych

Komu polecamy szkolenie?

 • Pracownikom departamentów controllingu, rachunkowości zarządczej i innych komórek analitycznych
 • Wszystkim osobom, w tym menedżerom bankowym, dla których pogłębienie wiedzy i umiejętności z obszaru controllingu jest niezbędne w codziennej praktyce zawodowej

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie wykładów interaktywnych i warsztatów. Uczestnicy są angażowani w pracę nad studiami przypadków, które ujmują kluczowe problemy w danym obszarze tematycznym. Studia obejmują także warsztatowe zajęcia projektowe w sali komputerowej. Zajęcia organizowane są średnio co 3-4 tygodnie, w dogodnej formule weekendowej (8 sesji szkoleniowych plus sesja egzaminacyjna). Uzupełnieniem zajęć są obszerne materiały szkoleniowe, a także inne materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom poprzez indywidualny dostęp do platformy elektronicznej WIB. Program kończy się egzaminem i nadaniem certyfikatu z zakresu controlling bankowego.


Kto prowadzi szkolenie?

Opiekunem merytorycznym programu jest prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska - uznany polski ekspert z zakresu bankowości, kierownik Zakładu Rynku Usług Finansowych w Szkole Głównej Handlowej, wieloletni trener i konsultant WIB. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, łączący praktykę bankową z doświadczeniem akademickim, dzielą się z uczestnikami najnowocześniejszą, a jednocześnie sprawdzoną, praktyczną wiedzą i znajomością rynku. Są wśród nich: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Malec-Wasilewska, dr Anna Matuszyk, dr Agnieszka Nowak, dr Maciej Meder, Mariusz Polakowski, Grzegorz Zatryb.


Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?


BLOK I: Wprowadzenie (6h)

 • Podstawy rachunkowości zarządczej i controllingu

BLOK II: Rachunkowość i ryzyko w controllingu (53 h)

 • Podstawy wyceny instrumentów pochodnych
 • Ocena efektywności i ryzyka działalności banku na podstawie sprawozdań finansowych
 • Ryzyko bankowe - podstawy pomiaru w świetle Bazylei II/III
  • Ogólna charakterystyka Bazylei II
  • Filar I i filar II Bazylei II w aspekcie pomiaru i zarządzania ryzykiem
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko operacyjne
  • Filar II (ICAAP) i filar III

BLOK III: Ocena efektywności w controllingu (54 h)

 •     Organizacja i zarządzanie centrami zysku
 •     Ocena efektywności produktów odsetkowych i cross-selling - metoda odsetek rynkowych i wyceny transferu
 •     Zarządzanie kosztami w bankach oraz kalkulacja kosztów produktów

BLOK IV: Zintegrowany model controllingowy - zarządzanie bankiem za pomocą wskaźników skorygowanych ryzykiem (RAROC / EVA) (12 h)

 •     Wprowadzenie do zarządzania wartością banku
 •     Zastosowanie RORAC/RAROC - case study

BLOK V: Zajęcia projektowe w sali komputerowej (8 h)

 • Warsztaty mają na celu nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie przekrojowych analiz i prezentacji wyników oraz rekomendacji zgodnie z nowymi trendami i oczekiwaniami kadr zarządzających banków.

BLOK VI: Planowanie w controllingu (24 h)

 •     Planowanie strategiczne
 •     Planowanie i budżetowanie
 •     Planowanie sprzedażowe


Program i więcej informacji:

http://www.wib.org.pl/szkolenie.php?id=89

e-mail: sekretariat@wib.org.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management
XIV Doroczna Konferencja Podatkowa "Podatki 2018"
Warszawa 30-31 Styczeń
30-31 Styczeń Warszawa
Ogranizator Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Kategoria
Podatki

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management