Temat tygodnia
O pracy w dziale R2R piszą Magdalena Rokus i Patrycja Sowińska z Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
4 lipca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: MultiTrain

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Wartość bezpieczeństwa zmienia się w czasie. Wynika to z tego, że warunki otoczenia i człowiek także  ulegają zmianie. Zmiany te muszą być obserwowane i muszą wpływać na zmianę poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

Celem działań w ramach bezpieczeństwa w biznesie jest zminimalizowanie strat finansowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub samego przestępstwa dotykającego organizację. Managerowie przeznaczają  część posiadanych zasobów swoich firm, by zmniejszyć ryzyko, czyli na przyszłość ograniczyć niebezpieczeństwo poniesienia straty.

W dzisiejszych czasach zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania firmy jest konieczne. Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się podczas konferencji: 
Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie
odbędzie się już 4 lipca w Warszawie. 

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1.Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu 
- prawne aspekty bezpieczeństwa informacji 
- zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy 
- technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych 
- system zarządzania bezpieczeństwem informacji 
- metody zarządzania ryzykiem (analiza) 
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji 
- polityka bezpieczeństwa 

2.Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.

3.Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)

4.Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym: zarządzanie incydentami i ciągłością działania,scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.

5.Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Przedstawicieli instytucji:
 • publicznych, wojskowych oraz rządowych 
 • bankowych i ubezpieczeniowych 
Przedstawicieli firm:
 • telekomunikacyjnych i mediowych 
 • usługowych 
 • produkcyjnych 
 • przemysłowych 
Grupa docelowa:
 • prezesi i członkowie zarządu 
 • pełnomocnicy i doradcy zarządu 
 • dyrektorzy i kierownicy techniczni 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa 
 • kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. zarządzania nieruchomościami 
 • dyrektorzy i kierownicy IT 
 • dyrektorzy i kierownicy finansowych 
 • facility managerowie 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji 
 • Business Continuity Managerowie 
 • audytorzy 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*
*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 20 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie