Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
4 lipca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: MultiTrain

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Wartość bezpieczeństwa zmienia się w czasie. Wynika to z tego, że warunki otoczenia i człowiek także  ulegają zmianie. Zmiany te muszą być obserwowane i muszą wpływać na zmianę poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

Celem działań w ramach bezpieczeństwa w biznesie jest zminimalizowanie strat finansowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub samego przestępstwa dotykającego organizację. Managerowie przeznaczają  część posiadanych zasobów swoich firm, by zmniejszyć ryzyko, czyli na przyszłość ograniczyć niebezpieczeństwo poniesienia straty.

W dzisiejszych czasach zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania firmy jest konieczne. Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się podczas konferencji: 
Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie
odbędzie się już 4 lipca w Warszawie. 

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1.Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu 
- prawne aspekty bezpieczeństwa informacji 
- zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy 
- technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych 
- system zarządzania bezpieczeństwem informacji 
- metody zarządzania ryzykiem (analiza) 
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji 
- polityka bezpieczeństwa 

2.Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.

3.Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)

4.Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym: zarządzanie incydentami i ciągłością działania,scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.

5.Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Przedstawicieli instytucji:
 • publicznych, wojskowych oraz rządowych 
 • bankowych i ubezpieczeniowych 
Przedstawicieli firm:
 • telekomunikacyjnych i mediowych 
 • usługowych 
 • produkcyjnych 
 • przemysłowych 
Grupa docelowa:
 • prezesi i członkowie zarządu 
 • pełnomocnicy i doradcy zarządu 
 • dyrektorzy i kierownicy techniczni 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa 
 • kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. zarządzania nieruchomościami 
 • dyrektorzy i kierownicy IT 
 • dyrektorzy i kierownicy finansowych 
 • facility managerowie 
 • dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji 
 • Business Continuity Managerowie 
 • audytorzy 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*
*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 08 grudnia 2021

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Diament Ekonomiczny - Debata (online)
14 grudnia
14 grudnia
Ogranizator Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW
Kategoria
Konsulting

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Diament Ekonomiczny - Debata (online)
14 grudnia
14 grudnia
Ogranizator Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW
Kategoria
Konsulting