Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
4 stycznia
do 27 stycznia
2012
Miasto:
Organizator:

VIII Doroczna Konferencja Podatkowa. Podatki 2012

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Data zakończenia konferencji: 27 STYCZNIA 2012

Patronat honorowy
Współpraca

 

I dzień konferencji - 26.01.2012 r.

Bieżące problemy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z uwzględnieniem zmian  obowiązujących od 2012 r.  - obowiązki płatnik:

1. Przychody ze stosunku pracy (art. 12 UPDOF), w tym m.in. nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników  w świetle interpretacji i wyroków sądowych oraz zwolnienia z opodatkowania niektórych przychodów

2. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art.13 ), w tym m.in.:

 • warunki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • opodatkowanie nierezydentów

3. Obowiązki informacyjne płatników, w tym m.in. PIT11, IFT1R, PIT-8C, PIT 8AR.

Prowadzenie: Tomasz BEGER  - doradca podatkowy  w grupie Firm Doradczych KZWS

Istotne zmiany w CIT w roku 2011 i 2012:

1.    Zmiany od 1 lipca 2011:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową - skutki w podatkach dochodowych
 • zmiany dotyczące umów leasingu

2.    Zmiany od 1 stycznia 2012:

 • definicja samochodu osobowego (wejście w życie w 2013 r.)
 • zmiany w zakresie różnic kursowych
 • nowe obowiązki niektórych płatników
 • nowe terminy zapłaty zaliczek na podatek

3.    Wybrane istotne orzeczenia sądów administracyjnych zapadłe w roku 2011

Prowadzenie: Paweł WÓJCIAK- doradca podatkowy

II dzień konferencji - 27.01.2012 r.

Aktualne zagadnienia w zakresie cen transferowych 

1. Aktualny stan prawny w zakresie cen transferowych

 • polskie przepisy dotyczące cen transferowych
 • zmiany w Wytycznych OECD wprowadzone w 2010 roku, w szczególności dotyczące:

a. metod kalkulacji ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi,
b. podejścia do analizy porównawczej,
c. wprowadzenie regulacji dotyczących restrukturyzacji.

 • planowane zmiany w Wytycznych OECD

2. Typowe obszary ryzyk

 • restrukturyzacja - implikacje w zakresie cen transferowych (przykład)
 • zakup usług niematerialnych

3. Aktualne orzecznictwo w zakresie cen transferowych (omówienie wybranych wyroków)

 • oszacowanie cen sprzedaży wyrobów gotowych, sprzedawanych do powiązanego dystrybutora,
 • korekta cen transferowych na koniec roku (wyrok WSA w Poznaniu)

4. Jak się przygotować do kontroli w zakresie cen transferowych?

Prowadzenie: Krystyna SZYDŁOWSKA -  doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS"

Podatek od towarów i usług - zmiany w ustawie oraz aktualne problemy

1.    Zmienione przepisy w zakresie podatku od towarów i usług - stosowanie w praktyce:

 • rabaty okresowe,
 • odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych nieprawidłowo (błędne stawki, czynności zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu,)
 • czynności nieodpłatne i ich opodatkowanie VAT,
 • faktury zakupowe od podatników z siedzibą poza terytorium kraju, którzy nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

2.    Nowe definicje wynikające z Rozporządzenia UE (1 lipiec 2011 r.)

 • usługi restauracyjne i catering,
 • usługi transportu towarów poza Unią Europejską i na rzecz podmiotów z państw trzecich,
 • usługi elektroniczne,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i siedziby

3.    Bieżące problemy w zakresie podatku VAT

 • rozliczanie mediów przy najmie (refaktura czy składnik czynszu),
 • faktury zaliczkowe wystawione przedwcześnie,
 • niedobory zawinione,
 • faktury elektroniczne,
 • inne

4. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT

Prowadzenie: Kinga BARAN - doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS"

Najnowsze orzecznictwo sądowe jako przesłanka zmian w ustawie o VAT
1. Refakturowanie i świadczenia złożone w VAT
2. Struktura sprzedaży przy odliczeniu częściowym
3. Rejestracja a odliczenia,
4. Najnowsze orzecznictwo w oszustwach podatkowych VAT

Prowadzenie: Adam BĄCAL - sędzia NSA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa w konferencji
- jednej osoby 1620 zł. + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1490 zł. + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe.

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji (26.01.2012 r.) zapraszamy Państwa do Teatru Roma na musical "Najlepsze z Romy"

Miejsce konferencji: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/75, hotel Marriott

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwa na stronie www.instytut.skwp.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon do Działu Kontaktów z Klientami nr 022 626 06 05

Podobne wydarzenia

InfoMEET Kraków
Kraków 17 marca
17 marca Kraków
Ogranizator NOVIAL S.C.
Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków

Podobne wydarzenia