Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
4 stycznia
do 27 stycznia
2012
Miasto:
Organizator:

VIII Doroczna Konferencja Podatkowa. Podatki 2012

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Data zakończenia konferencji: 27 STYCZNIA 2012

Patronat honorowy
Współpraca

 

I dzień konferencji - 26.01.2012 r.

Bieżące problemy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z uwzględnieniem zmian  obowiązujących od 2012 r.  - obowiązki płatnik:

1. Przychody ze stosunku pracy (art. 12 UPDOF), w tym m.in. nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników  w świetle interpretacji i wyroków sądowych oraz zwolnienia z opodatkowania niektórych przychodów

2. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art.13 ), w tym m.in.:

 • warunki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • opodatkowanie nierezydentów

3. Obowiązki informacyjne płatników, w tym m.in. PIT11, IFT1R, PIT-8C, PIT 8AR.

Prowadzenie: Tomasz BEGER  - doradca podatkowy  w grupie Firm Doradczych KZWS

Istotne zmiany w CIT w roku 2011 i 2012:

1.    Zmiany od 1 lipca 2011:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową - skutki w podatkach dochodowych
 • zmiany dotyczące umów leasingu

2.    Zmiany od 1 stycznia 2012:

 • definicja samochodu osobowego (wejście w życie w 2013 r.)
 • zmiany w zakresie różnic kursowych
 • nowe obowiązki niektórych płatników
 • nowe terminy zapłaty zaliczek na podatek

3.    Wybrane istotne orzeczenia sądów administracyjnych zapadłe w roku 2011

Prowadzenie: Paweł WÓJCIAK- doradca podatkowy

II dzień konferencji - 27.01.2012 r.

Aktualne zagadnienia w zakresie cen transferowych 

1. Aktualny stan prawny w zakresie cen transferowych

 • polskie przepisy dotyczące cen transferowych
 • zmiany w Wytycznych OECD wprowadzone w 2010 roku, w szczególności dotyczące:

a. metod kalkulacji ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi,
b. podejścia do analizy porównawczej,
c. wprowadzenie regulacji dotyczących restrukturyzacji.

 • planowane zmiany w Wytycznych OECD

2. Typowe obszary ryzyk

 • restrukturyzacja - implikacje w zakresie cen transferowych (przykład)
 • zakup usług niematerialnych

3. Aktualne orzecznictwo w zakresie cen transferowych (omówienie wybranych wyroków)

 • oszacowanie cen sprzedaży wyrobów gotowych, sprzedawanych do powiązanego dystrybutora,
 • korekta cen transferowych na koniec roku (wyrok WSA w Poznaniu)

4. Jak się przygotować do kontroli w zakresie cen transferowych?

Prowadzenie: Krystyna SZYDŁOWSKA -  doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS"

Podatek od towarów i usług - zmiany w ustawie oraz aktualne problemy

1.    Zmienione przepisy w zakresie podatku od towarów i usług - stosowanie w praktyce:

 • rabaty okresowe,
 • odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych nieprawidłowo (błędne stawki, czynności zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu,)
 • czynności nieodpłatne i ich opodatkowanie VAT,
 • faktury zakupowe od podatników z siedzibą poza terytorium kraju, którzy nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

2.    Nowe definicje wynikające z Rozporządzenia UE (1 lipiec 2011 r.)

 • usługi restauracyjne i catering,
 • usługi transportu towarów poza Unią Europejską i na rzecz podmiotów z państw trzecich,
 • usługi elektroniczne,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i siedziby

3.    Bieżące problemy w zakresie podatku VAT

 • rozliczanie mediów przy najmie (refaktura czy składnik czynszu),
 • faktury zaliczkowe wystawione przedwcześnie,
 • niedobory zawinione,
 • faktury elektroniczne,
 • inne

4. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT

Prowadzenie: Kinga BARAN - doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS"

Najnowsze orzecznictwo sądowe jako przesłanka zmian w ustawie o VAT
1. Refakturowanie i świadczenia złożone w VAT
2. Struktura sprzedaży przy odliczeniu częściowym
3. Rejestracja a odliczenia,
4. Najnowsze orzecznictwo w oszustwach podatkowych VAT

Prowadzenie: Adam BĄCAL - sędzia NSA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa w konferencji
- jednej osoby 1620 zł. + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1490 zł. + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe.

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji (26.01.2012 r.) zapraszamy Państwa do Teatru Roma na musical "Najlepsze z Romy"

Miejsce konferencji: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/75, hotel Marriott

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwa na stronie www.instytut.skwp.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon do Działu Kontaktów z Klientami nr 022 626 06 05