Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
28 sierpnia
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości

Warszawa 28.08.2018r.

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Księgowość, BPO/SSC

Cel szkolenia:
-przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dot. wyceny przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych, rynkowych i kosztowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw jak i zapoznają się
z konkretnymi modelami wykorzystywanymi w procesie wyceny firm.


Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowych, osób odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF, kadry zarządzającej


Program szkolenia:
I. Wprowadzenie.

1. Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących wartości godziwych:

a. polskie prawo bilansowe (ustawa o rachunkowości/ Rozporządzenia)

b. MSSF

2. Definicje wartości godziwej wg UoR i MSR – różnice


II. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według Ustawy o rachunkowości.
1. Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań w wartościach godziwych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym

2. Zastosowanie wyceny w wartości godziwej w przypadku połączenia

3. Wycena w wartości godziwej w konsolidacji sprawozdań finansowych

4. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej wg UoR

 

III. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według MSSF

1. Wartość godziwa aktywów niematerialnych

2. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych

3. Utrata wartości aktywów niefinansowych

4. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych

5. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

7. Aktywa biologiczne

8. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej:

• wartość godziwa w rachunkowości zabezpieczeń

• wartość godziwa w transakcjach płatności w formie akcji własnych
• wartość godziwa w wycenie świadczeń pracowniczych

• zapasy

• zobowiązania dostarczenia towarów i usług w przyszłości

• wartość godziwa przychodów

IV. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości finansowej 13 – Wycena w wartościach godziwych
1. Cel i zakres standardu

2. Data wejście w życie

3. Wycena

a. Definicja wartości godziwej

b. Składnik aktywów lub zobowiązanie

c. Transakcja

d. Uczestnicy rynku

e. Cena

f. Zastosowanie do aktywów niefinansowych

g. Zastosowanie do zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych

h. Zastosowanie do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z pozycjami równoważącymi ryzyko rynkowe lub ryzyko kredytowe kontrahenta

i. Wartość godziwa w początkowym ujęciu

j. Techniki wyceny - podejście rynkowe - podejście kosztowe - podejście dochodowe

k. Dane wejściowe a techniki wyceny - dane wejściowe do poziomu 1 - dane wejściowe do poziomu 2 - dane wejściowe do poziomu 3

l. Hierarchia wartości godziwej

4. Ujawnianie informacji

 

V. Wartość godziwa w sprawozdaniach finansowych polskich jednostek gospodarczych – przykłady


VI. Wartość godziwa jako specyficzny obszar badania
• Specyfika i ryzyko badania szacowanej wartości godziwej


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/wartosc-godziwa-wg-mssf-i-ustawy-o-rachunkowosci-3112#2
 

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Consult
Siedziba PKF
ul. Orzyckiej 6, lok. 1B
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 22 czerwca 2024

Zobacz wszystkie