Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
18 kwietnia
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PIRB Instytut

Workflow - dokumenty pod kontrolą

Współczesny biznes charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się zmiany. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest posiadanie odpowiedniej informacji w odpowiednim czasie, jej nośnikiem zaś są dokumenty. Sprawne zarządzanie dokumentami jest niezwykle ważne - uporządkowane nie tylko ułatwiają pracę, ale przede wszystkim stanowią o powodzeniu przedsiębiorstwa. Organizator zaprasza do udziału przedstawicieli CIO, dyrektorów i kierowników działów informatycznych, infrastruktury IT i technologii, dyrektorów i kierowników administracyjnych, dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za zarządzanie drukiem i korespondencją, osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami, dyrektorów i kierowników ds. operacyjnych oraz kierowników ds. zakupów.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Kontroling, BPO/SSC

Wymagana rejestracja->>

W programie m.in.:

- Maciej Karpicz - DLabs
"Jak Sztuczna Inteligencja może pomóc w skróceniu obiegu dokumentów - business case".
(Podczas wystąpienia prelegent zaprezentuje możliwości użycia Sztucznej Inteligencji (Uczenia Maszynowego) w celu analizy dokumentów oraz skracania procesów obiegu dokumentów na przykładzie kilku wykonanych wdrożeń, które pozwoliły na redukcję pracy ręcznej o ponad 80%. Opowiemy o wyzwaniach, problemach oraz korzyściach w stosowaniu tego typu podejścia do redukcji prac manualnej.)

- Izabela Mrochen - Uniwersytet Śląski, doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener programu memoQ.
"Przygotowanie e-dokumentów zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności"
(Rosnąca potrzeba wykorzystania portali korporacyjnych oraz digitalizacja dokumentów wymusza wdrożenie efektywnego obiegu dokumentów zgodnie ze Standardem EN 301 549, Dyrektywą UE oraz projektem Ustawy dotyczącej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. W związku z powyższym tworzenie treści cyfrowej nie tylko na stronach internetowych ale przede wszystkim w dokumentach powinno być oparte na stosowaniu dobrych praktyk aby każdy użytkownik treści cyfrowej oraz pracownik firmy miał możliwość dotarcia do dostępnej informacji. W trakcie prezentacji zostaną omówione zasady i wytyczne WCAG 2.0, które tworzą fundament dostępnych treści w dokumentach cyfrowych zamieszczonych na stronach internetowych oraz przesyłanych wewnątrz firmy.)

- Małgorzata Michalczyk - Dyrektor ds. Administracji w Colliers International Poland Sp.z.o.o
"Intranet - czy może zastąpić papierowy obieg w biurze?"
(Case study Colliers International: Wnioski urlopowe, expense report – rozliczanie wydatków służbowych, obieg faktur.)

- Stefan Cieśla - Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Stefan Cieśla.
"Certyfikacja jako potwierdzanie tożsamości w sieci. Czynności prawne w wirtualnym świecie."
(Wraz ze zmianami społecznymi zmieniają się sposoby potwierdzania faktu złożenia oświadczenia woli. Problem został rozwiązany już 4000 lat temu. Jak wygląda to dzisiaj? Czy w świecie wirtualnym możemy być pewni naszych oświadczeń? Kiedy jest potrzebny podpis elektroniczny? Co pozwala na zawarcie bezpiecznej transakcji w ramach PSD2?)

- Monika Pietruszyńska - Doradca ds. Procesów Biznesowych, ASTRAFOX Sp. z o.o.
"Obieg dokumentów na przykładzie obiegu faktur i portalu pracownika."
(Jest XXI wiek. Czy nadal w wersji papierowej obsługujesz akceptację faktur, zamówień i zapotrzebowań? A może delegacje, paski wynagrodzeń, wnioski urlopowe i teczki pracowników? Możesz to zmienić w ciągu miesiąca.)

- Rafał Skibicki - Kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy
"Kontrowersje dotyczące ePodpisu"
(W swoim wystąpieniu prelegent poruszy zagadnienia związane z kwestią ważności podpisu elektronicznego, przede wszystkim w świetle najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących kwalifikowanego podpisu elektronicznego wyposażonego w funkcję skrótu SHA-1. Ponadto prelegent omówi także pozostałe, wciąż budzące wątpliwości, skutki prawne wiążące się z elektroniczną formą czynności prawnych na tle zarówno formy pisemnej jak również formy dokumentowej.)

- dr Karol Dowgiało - Narodowe Archiwum Cyfrowe, doktor nauk humanistycznych, członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”
"Workflow archiwach państwowych - po co nam modernizacja ZoSIA"
(Archiwa państwowe realizują szereg zadań z zakresu m.in. gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych. Część tych zadań, z zakresu przede wszystkim ewidencji i opracowania, realizowanych jest w obrębie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Prowadzone obecnie prace modernizacyjne systemu ZoSIA mają na celu większą automatyzację procesów oraz ich optymalizację.)

–          

W programie konferencji m.in. następujące zagadnienia: - Czym jest e-dokument i jak go wykorzystać?

- Jakie są wady i zalety systemów EOD i workflow?;

- Jak to robią inni? - case study;

- Zarządzanie dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie;

- Wykorzystanie e-faktury do generowania oszczędności;

- Podpis elektroniczny i jego zastosowanie;

- Zarządzanie uprawnieniami i dostępem;

- Systemy archiwizacji;

- Digitalizacja dokumentów;

- Systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR

- Systemy faksowe, skaner, mail;

- Workflow - automatyzacja procesów biznesowych;

- Portale korporacyjne inter/intra/extranet.

Czas trwania: 09.30 – 15.00

Kontakt z organizatorem:
Klaudia Moćko
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
mobile: +48/531 643 428
e-mail: klaudia.mocko@pirbinstytut.pl

(Informacje organizatora)
Kontakt
PIRB Instytut
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 21 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie