Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
12 kwietnia
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Wykrywanie i zapobieganie fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych

Fałszowanie sprawozdań finansowych i ogólnie rzecz biorąc, kreatywna księgowość, to wyjątkowo poważny problem zaburzający działanie nie tyle samego podmiotu dokonującego fałszerstw, co wszystkich jego klientów, partnerów i konkurentów, a nawet innych szeroko rozumianych aktorów działających na rynku obsługiwanym przez nieuczciwy podmiot.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Konsulting, Kontroling

Osoby potrafiące wykrywać tego rodzaju nielegalne działania są bardzo cenione na rynku pracy. Sprawozdawczość finansowa jest skonstruowana tak, by zawsze prezentować prawdziwy obraz każdego przedsiębiorstwa i jeśli tylko prowadzona jest zgodnie z zasadami sztuki, zawsze spełnia swój cel. Wszelkie fałszerstwa da się wykryć. Trzeba jedynie wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie w celu przekazania wiedzy na tym polu PKF organizuje specjalistyczne szkolenie. Całość szkolenia daje nowe spojrzenie na kwestie, które przez uczestników  były już znane, dzięki czemu oferowana wiedza jest łatwo przyswajalna, a nabywane umiejętności stają się często intuicyjne.

Adresaci szkolenia:

Osoby, które z racji wykonywanych obowiązków zobowiązane są do pogłębiania wiedzy dotyczącej kontroli nad księgowością i raportowaniem finansowym:

 • Członkowie rad nadzorczych, komitetów audytu, zarządu oraz dyrektorzy finansowi
 • Główni księgowi i specjaliści z działów finansowo-księgowych odpowiedzialni za kontrole finansowe
 • Audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni oraz osoby zarządzające ryzykiem finansowym

Program:

1. Wprowadzenie do tematyki fałszowania sprawozdań finansowych

 • Globalna skala i statystyka fałszerstw księgowych
 • Analiza wybranych autentycznych przypadków sfałszowanych sprawozdań finansowych

2. „Kreatywne” zapisy księgowe

 • Skala „kreacji”  vs poziom kontroli nad księgowością i procesem raportowania finansowego
 • Przykłady schematów wprowadzania oszukańczych zapisów księgowych
 • Praktyczne kontrole służące zapobieganiu i wykrywaniu „kreatywnych” zapisów księgowych

3. Arkusz - kalkulacyjny, czy manipulacyjny?

 • Statystyka oszustw księgowych z udziałem arkuszy kalkulacyjnych
 • Popularne schematy fałszerstw księgowych i przyczyny trudności w ich wykrywaniu
 • Prewencja - kluczowe kontrole zapobiegające oszustwom z udziałem arkuszy kalkulacyjnych

4. Studium przypadku

 

Zarejestruj się już dziś

Szkolenie jest w formie zdalnej. 

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 19 czerwca 2024

Zobacz wszystkie