Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 marca
do 13 czerwca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Zarządzanie należnościami nieregularnymi w bankach

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Warszawski Instytut Bankowości ma przyjemność zachęcić do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Zarządzanie należnościami nieregularnymi w bankach rekomendowanym przez Związek Banków Polskich. Udział w kursie umożliwia zdobycie Certyfikatu Menedżera Trudnych Kredytów.

Uczestnicy po ukończeniu cyklu będą:
 • znali polskie i zagraniczne praktyki w zakresie zarządzania trudnymi kredytami, szczególnie tymi wprowadzonymi w bankowości światowej podczas kryzysu subprime
 • potrafili zakwalifikować kredytobiorców detalicznych i/lub korporacyjnych do poszczególnych ścieżek windykacji i restrukturyzacji zadłużenia, stosując odpowiednie zasady kwalifikacji i ich podstawy prawne
 • rozumieli księgowe i podatkowe skutki księgowania w banku należności nieregularnych
 • rozumieli, jak tworzy się w banku odpisy aktualizacyjne i rezerwy celowe na gruncie prawa podatkowego i bilansowego i potrafił zinterpretować uzyskane wyniki
 • potrafili posługiwać się podstawowymi technikami negocjacyjnymi stosowanymi podczas restrukturyzacji i windykacji
 • potrafili pokazać wszelkie ekonomiczne i prawne oraz księgowe konsekwencje wybranej ścieżki postępowania w stosunku do danej należności
 • rozumieli dlaczego banki wystawiają swe kredyty detaliczne i/lub korporacyjne na sprzedaż i potrafił oszacować, jakie są konsekwencje księgowe i podatkowe takich transakcji dla banku, wiedział, na czym polega outsourcing windykacji
 • wiedzieli, jak banki mogą zorganizować obrót mieniem, które przejmą w wyniku windykacji i restrukturyzacji do swego majątku
Komu polecamy:
 • Cykl szkoleniowy jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników departamentów restrukturyzacji i windykacji banków. Pracownikom z tej grupy szczególnie rekomendujemy przejście przez pełną ścieżkę szkoleniowo-certyfikacyjną, bądź w wybranej specjalizacji (bankowość detaliczna i korporacyjna), zakończoną egzaminem i certyfikatem
 • Rekomendujemy również udział w szkoleniach członkom komitetów kredytowych, oraz pracownikom służb kredytowych banków, a także średniej i wyższej kadrze zarządzającej oddziałów banków i ich central
 • W szkoleniach mogą wziąć też udział pracownicy audytu wewnętrznego banków, sprawdzający poprawność podejmowanych przez bank działań w obszarze trudnych kredytów
 • Szkolenia w cyklu są też polecane przedstawicielom przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za kontakty z bankami oraz pracownikom firm doradczych, obsługującym procesy windykacyjne i restrukturyzacyjne

Każdy z kursów w ramach cyklu stanowi samodzielną całość. Można wziąć udział w wybranych pojedynczych szkoleniach, otrzymując na zakończenie każdego z nich zaświadczenie o uczestnictwie.

Rekomendujemy zdobycie certyfikatu w obszarze kredytów trudnych. Warunkiem jest udział w szkoleniach wskazanych w wybranej ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej (min. 4 kursy) oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego. Egzamin końcowy obejmuje zagadnienia z kursów w danej ścieżce.

Więcej informacji:
e-mail: sekretariat@wib.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 03 czerwca 2023

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling