Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 marca
do 13 czerwca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Zarządzanie należnościami nieregularnymi w bankach

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Warszawski Instytut Bankowości ma przyjemność zachęcić do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Zarządzanie należnościami nieregularnymi w bankach rekomendowanym przez Związek Banków Polskich. Udział w kursie umożliwia zdobycie Certyfikatu Menedżera Trudnych Kredytów.

Uczestnicy po ukończeniu cyklu będą:
 • znali polskie i zagraniczne praktyki w zakresie zarządzania trudnymi kredytami, szczególnie tymi wprowadzonymi w bankowości światowej podczas kryzysu subprime
 • potrafili zakwalifikować kredytobiorców detalicznych i/lub korporacyjnych do poszczególnych ścieżek windykacji i restrukturyzacji zadłużenia, stosując odpowiednie zasady kwalifikacji i ich podstawy prawne
 • rozumieli księgowe i podatkowe skutki księgowania w banku należności nieregularnych
 • rozumieli, jak tworzy się w banku odpisy aktualizacyjne i rezerwy celowe na gruncie prawa podatkowego i bilansowego i potrafił zinterpretować uzyskane wyniki
 • potrafili posługiwać się podstawowymi technikami negocjacyjnymi stosowanymi podczas restrukturyzacji i windykacji
 • potrafili pokazać wszelkie ekonomiczne i prawne oraz księgowe konsekwencje wybranej ścieżki postępowania w stosunku do danej należności
 • rozumieli dlaczego banki wystawiają swe kredyty detaliczne i/lub korporacyjne na sprzedaż i potrafił oszacować, jakie są konsekwencje księgowe i podatkowe takich transakcji dla banku, wiedział, na czym polega outsourcing windykacji
 • wiedzieli, jak banki mogą zorganizować obrót mieniem, które przejmą w wyniku windykacji i restrukturyzacji do swego majątku
Komu polecamy:
 • Cykl szkoleniowy jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników departamentów restrukturyzacji i windykacji banków. Pracownikom z tej grupy szczególnie rekomendujemy przejście przez pełną ścieżkę szkoleniowo-certyfikacyjną, bądź w wybranej specjalizacji (bankowość detaliczna i korporacyjna), zakończoną egzaminem i certyfikatem
 • Rekomendujemy również udział w szkoleniach członkom komitetów kredytowych, oraz pracownikom służb kredytowych banków, a także średniej i wyższej kadrze zarządzającej oddziałów banków i ich central
 • W szkoleniach mogą wziąć też udział pracownicy audytu wewnętrznego banków, sprawdzający poprawność podejmowanych przez bank działań w obszarze trudnych kredytów
 • Szkolenia w cyklu są też polecane przedstawicielom przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za kontakty z bankami oraz pracownikom firm doradczych, obsługującym procesy windykacyjne i restrukturyzacyjne

Każdy z kursów w ramach cyklu stanowi samodzielną całość. Można wziąć udział w wybranych pojedynczych szkoleniach, otrzymując na zakończenie każdego z nich zaświadczenie o uczestnictwie.

Rekomendujemy zdobycie certyfikatu w obszarze kredytów trudnych. Warunkiem jest udział w szkoleniach wskazanych w wybranej ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej (min. 4 kursy) oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego. Egzamin końcowy obejmuje zagadnienia z kursów w danej ścieżce.

Więcej informacji:
e-mail: sekretariat@wib.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 18 czerwca 2024

Zobacz wszystkie