Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
24 kwietnia
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Ważne linki

MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach

Szkolenie "MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach" adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości  i osób odpowiedzialnych w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Typ wydarzenia: Spotkania

Uczestnicy tego szkolenia: 
•  omówią wymogi nowego standardu oraz wpływu nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF 
•  nabędą umiejętności praktycznego zastosowania nowych zasad, 
•  otrzymają wyjaśnienie na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji 
•  omówią różnice między regulacjami wynikającymi z MSSF 16 a polskim prawem bilansowym 

 Program szkolenia: 


1. Wprowadzenie: 
•  cel i powody opublikowania nowego standardu 
•  zakres stosowania 
•  wejście w życie i przepisy przejściowe 
•  zwolnienia ze stosowania 
•  kluczowe definicje 


2. Identyfikacja umowy zawierającej leasing 
•  ocena umowy 
•  wyodrębnianie elementów umowy 
•  identyfikacja stron 
•  okres leasingu 


3. Leasing w księgach leasingobiorcy 
•  ujmowanie 
•  wycena początkowa 
•  wycena późniejsza 
•  ponowna ocena zobowiązania z tyt. leasingu 
•  prezentacja i ujawnianie informacji 


4. Leasing w księgach leasingodawcy 
•  ujmowanie 
•  wycena początkowa 
•  wycena późniejsza 
•  ponowna ocena zobowiązania z tyt. leasingu 
•  prezentacja i ujawnianie informacji 


5. Sprzedaż i leasing zwrotny 
•  ocena czy przeniesienie składnika aktywów stanowi sprzedaż 
•  ujęcie w przypadku sprzedaży 
•  ujęcie w pozostałych przypadkach 


6. Główne różnice między MSSF 16 a dotychczasowymi regulacjami MSSF i Uor 
•  różnice w porównaniu do regulacji MSSF 
•  różnice w porównaniu do regulacji Uor i KSR 
 
Zarejestruj się już dziś na stronie internetowej wydarzenia

Kontakt
PKF Consult
Orzycka 6 lok. 1b
02-695 Warszawa

Podobne wydarzenia

MSSF 15 – Przychody umów z klientami. Nowy model rozpoznawania 
Warszawa 23 kwietnia
23 kwietnia Warszawa
Ogranizator PKF Consult
Kategoria
Księgowość
VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej
Warszawa 24 kwietnia
24 kwietnia Warszawa
Ogranizator Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o. o.

Podobne wydarzenia