Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
19 listopada
do 21 października
2021
Miasto: Wrocław
Organizator: Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KN IDE

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (2nd International Interdisciplinary Scientific Conference) pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy.’’ organizowana jest przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich działające przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich (CSNE) Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Targi pracy
Kategoria: Human Resources

 

Temat konferencji wynika z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej Europie. Konferencja ma służyć promowaniu młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, ale także idei badań interdyscyplinarnych. Wydarzenie ma stanowić szansę na zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań, ale też dać możliwość wystąpienia po raz pierwszy z referatem. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. Prelegenci (uczestnicy czynni) mogą wygłosić referat stacjonarnie w CSNE we Wrocławiu lub w formie referatu online (za pośrednictwem platformy ZOOM). Podobnie jak w pierwszej edycji, także podczas 2. MIKN sesje będą się odbywać w dwóch językach: zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Referenci deklarują swoje preferencje dotyczące formy wystąpienia w formularzu zgłoszeniowym. 

Po konferencji przewidziana jest możliwość publikacji tekstów w języku angielskim w monografii, w której ukazanie się artykułu zapewnia autorom(-kom) 20 punktów. Praca wydana będzie przez Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do udziału prelegentów(-ki) reprezentujących(-e) różne dyscypliny badawcze, takie jak socjologia, historia, politologia, ekonomia, prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filozofia, czy psychologia. Referentów zachęcamy do podjęcia próby odpowiedzi na jedno ze szczegółowych pytań badawczych w niżej wspomnianych obszarach podzielonych na dwie ścieżki: badawczą oraz analityczną. Konferencja jest szansą na podjęcie międzynarodowej dyskusji o współczesnych nierównościach, próbach ich niwelowania, przewidywanych konsekwencjach i rozwiązaniach, jak i staje się polem do poszerzania perspektyw analizy poprzez dyskusję nad orientacjami metodologicznymi i analitycznymi.

Zachęcamy do udziału studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich na świecie. Zamysł międzynarodowej konferencji zrodził się z potrzeby podjęcia dialogu między obywatelami wielu krajów i przyjrzenia się współczesnym dyskursom badawczym. Na tej podstawie wyznaczono cztery główne cele konferencji:

1) wymiana myśli, poglądów, doświadczeń naukowych,

2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji życia społecznego,

3) inicjowanie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych,

4) usiłowanie odnalezienia rozwiązań na rzecz niwelowania współczesnych nierówności społecznych.

Kontakt
Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich
Stanisława Przybyszewskiego 63
51-151 Wrocław
Wydarzenia

Dziś jest 29 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Podobne wydarzenia