Temat tygodnia
Zobaczcie, jakie metody stosują pracodawcy, żeby wyłowić największe talenty.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
14 maja
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Ocena wyników finansowych małych i średnich przedsiębiorstw

Zapoznanie uczestników z zasadami weryfikacji uproszczonego sprawozdania finansowego oraz oceną takiego sprawozdania. Podczas szkolenia dostarczymy uczestnikom informacji niezbędnych do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju, jak również zminimalizowania ewentualnych strat.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Targi pracy

Adresaci szkolenia:

 • właściciele przedsiębiorstw
 • pracownicy biur rachunkowych
 • analitycy finansowi
 • pracownicy banków
 • pośrednicy finansowi

Program:

1. Pojęcie małego i średniego podmiotu gospodarczego.

2. Źródła informacji finansowej o małych i średnich podmiotach gospodarczych w podziale na formy prowadzonej sprawozdawczości:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów.

3. Przygotowanie i weryfikacja uproszczonego sprawozdania finansowego na bazie form określonych w pkt 2.

4. Uproszczone sprawozdanie finansowe – przykłady (przygotowanie uproszczonego rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych)

5. Ocena wstępna sprawozdania finansowego:

 • analiza struktury i dynamiki,
 • wzorcowe układy nierówności.

6. Analiza sprawozdania finansowego:

 • sygnały ostrożnościowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • analiza wskaźnikowa (rentowność, płynność finansowa, sprawność działania, wspomaganie finansowe).

7. Specyfika finansów firm rodzinnych.

Zarejestruj się już dziś

 

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 14 maja 2021

15 maja 2021
Business Workout 2021
18 maja 2021
Konferencja Biznesu UW
Zobacz wszystkie