Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 maja
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Ocena wyników finansowych małych i średnich przedsiębiorstw

Zapoznanie uczestników z zasadami weryfikacji uproszczonego sprawozdania finansowego oraz oceną takiego sprawozdania. Podczas szkolenia dostarczymy uczestnikom informacji niezbędnych do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju, jak również zminimalizowania ewentualnych strat.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Targi pracy

Adresaci szkolenia:

 • właściciele przedsiębiorstw
 • pracownicy biur rachunkowych
 • analitycy finansowi
 • pracownicy banków
 • pośrednicy finansowi

Program:

1. Pojęcie małego i średniego podmiotu gospodarczego.

2. Źródła informacji finansowej o małych i średnich podmiotach gospodarczych w podziale na formy prowadzonej sprawozdawczości:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów.

3. Przygotowanie i weryfikacja uproszczonego sprawozdania finansowego na bazie form określonych w pkt 2.

4. Uproszczone sprawozdanie finansowe – przykłady (przygotowanie uproszczonego rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych)

5. Ocena wstępna sprawozdania finansowego:

 • analiza struktury i dynamiki,
 • wzorcowe układy nierówności.

6. Analiza sprawozdania finansowego:

 • sygnały ostrożnościowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • analiza wskaźnikowa (rentowność, płynność finansowa, sprawność działania, wspomaganie finansowe).

7. Specyfika finansów firm rodzinnych.

Zarejestruj się już dziś

 

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 18 czerwca 2024

Zobacz wszystkie