Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
8 października
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów i księgowych (online)

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych. Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Typ wydarzenia: Targi pracy
Kategoria: Audyt

Adresaci szkolenia:

 

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
 • Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym katalog instytucji obowiązanych, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.
 2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja
 • Transakcja okazjonalna
 • Przeprowadzanie transakcji
 1. Środki bezpieczeństwa finansowego - zastosowanie, rodzaje, w tym:
 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
 1. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
 1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
 3. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
 4. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
 5. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
 • Art. 74
 • Art. 86
 • Art. 89                                                                            
 • Art. 90
 1. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

 Zarejestruj się już dziś: link

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 08 grudnia 2022

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pomagamy w święta - akcja charytatywna
Łódź 31 stycznia
31 stycznia Łódź
Ogranizator SKN Progress Uniwersytet Łódzki

Podobne wydarzenia

Pomagamy w święta - akcja charytatywna
Łódź 31 stycznia
31 stycznia Łódź
Ogranizator SKN Progress Uniwersytet Łódzki