Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
8 października
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów i księgowych (online)

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych. Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Typ wydarzenia: Targi pracy
Kategoria: Audyt

Adresaci szkolenia:

 

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
 • Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym katalog instytucji obowiązanych, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.
 2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja
 • Transakcja okazjonalna
 • Przeprowadzanie transakcji
 1. Środki bezpieczeństwa finansowego - zastosowanie, rodzaje, w tym:
 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
 1. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
 1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
 3. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
 4. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
 5. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
 • Art. 74
 • Art. 86
 • Art. 89                                                                            
 • Art. 90
 1. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

 Zarejestruj się już dziś: link

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 05 czerwca 2023

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling