Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
17 września
do 23 listopada
2010
Miasto:
Organizator:

VI Targi Pracy

Typ wydarzenia: Targi pracy

Targi pod hasłem GPS - gdzie po studiach - PRACA W KORPORACJI odbędą się w dniu 23.11.2010 r.  na terenie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Budynek B) w godzinach 10.00-13.00.

Tegoroczna edycja targów ma na celu przybliżenie naszym Studentom i Absolwentom nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania dużymi, międzynarodowymi firmami, a także zwrócenia uwagi na konieczności rozwijania umiejętności interpersonalnych (w tym postaw przedsiębiorczych), istotnych z punktu widzenia planowania kariery zawodowej.  Chcielibyśmy zaprezentować instytucje, które wdrażają nowoczesne systemy zarządzania w wymiarze międzynarodowym.

Targi Pracy są realizowane w ramach projektu „W przyjaznych warunkach przygotowujemy studentów do zawodowych karier" nr umowy UDA POKL.04.01.01 - 00 - 446 / 08 - 00 Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

Honorowy patronat nad targami objął JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - Prof. dr hab. Stefan Forlicz.

Szczegóły

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling