Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
17 września
do 23 listopada
2010
Miasto:
Organizator:

VI Targi Pracy

Typ wydarzenia: Targi pracy

Targi pod hasłem GPS - gdzie po studiach - PRACA W KORPORACJI odbędą się w dniu 23.11.2010 r.  na terenie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Budynek B) w godzinach 10.00-13.00.

Tegoroczna edycja targów ma na celu przybliżenie naszym Studentom i Absolwentom nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania dużymi, międzynarodowymi firmami, a także zwrócenia uwagi na konieczności rozwijania umiejętności interpersonalnych (w tym postaw przedsiębiorczych), istotnych z punktu widzenia planowania kariery zawodowej.  Chcielibyśmy zaprezentować instytucje, które wdrażają nowoczesne systemy zarządzania w wymiarze międzynarodowym.

Targi Pracy są realizowane w ramach projektu „W przyjaznych warunkach przygotowujemy studentów do zawodowych karier" nr umowy UDA POKL.04.01.01 - 00 - 446 / 08 - 00 Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

Honorowy patronat nad targami objął JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - Prof. dr hab. Stefan Forlicz.

Szczegóły

Kontakt
Wydarzenia

Dziś jest 29 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia