Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
9 maja
do 10 maja
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie POLRISK

7. Konferencja i warsztaty Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Typ wydarzenia: Warsztaty
W imieniu organizatorów zapraszamy na siódmą już konferencję Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Tematem konferencji jest Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem.

9 maja 2013 (czwartek) – warsztat (godz. 10.00 – 17.00)
Grant Purdy: Najbardziej efektywny i skuteczny sposób zarządzania ryzykiem Interaktywny warsztat połączony z prezentacją praktycznych narzędzi pozwalających na zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa w optymalny kosztowo sposób.

Grant Purdy
Associate Director Broadleaf Capital International

Posiada 35 letnie doświadczenie w zakresie praktycznych wdrożeń zarządzania ryzykiem w ponad 100 firmach w 25 krajach i wielu branżach.
Przed Broadleaf Capital International pracował jako Group Manager of Risk Management w BHP Billiton, największej światowej firmie surowcowej, gdzie wdrożył zarządzanie ryzykiem i strategię, która jest uznawana referencyjne wdrożenie ERM w sektorze surowcowym na świecie. Efekty wdrożenia ERM w BHP Billiton to m.in. opracowanie, wdrożenie oraz uregulowanie procesu ryzyka inwestycyjnego w obrębie grupy BHP Billiton w zakresie inwestycji kapitałowych oraz fuzji i przejęć. kompleksowe zarządzanie ryzykiem i uwzględniane w codziennych decyzjach zarządu dotyczących 120 lokalizacji firmy. opracowanie i kierowanie zmianą strategii firmy która uwzględniała zarządzanie ryzykiem we wszystkich kluczowych procesach biznesowych BHP Billiton opracowanie i wdrożenie informacji zarządczej dot. ryzyka poszczególnych linii biznesowych oraz mierników efektywności zarządzania ryzykiem, która spełnia wymagania ładu korporacyjnego Wielkiej Brytanii oraz Australii. opracowanie i wdrożenie globalnej strategii szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania ryzykiem opracowanie i wdrożenie globalnego systemu informowania kierownictwa dot. zarządzania ryzykiem (prawdopodobnie największego na świecie).

Przez ponad 10 lat był członkiem Standards Australia and Standards New Zealand Joint Technical Committee on Risk Management, z czego ostatnich 7 lat kierował tą organizacją. Grant jest jednym z głównych współautorów normy AS/NZS 4360:2004. Był ekspertem reprezentującym Australię w Grupie Roboczej pod przewodnictwem Kevina W. Knighta, która opracowała normę ISO 31000:2009, w obszarze procesu zarządzania ryzykiem bazującej na normie AS/NZS 4360:2004 oraz Przewodnik Terminologiczny ISO Guide 73:2009. Obecnie Grant jest przewodniczącym delegacji Australii w Komitecie Technicznym ISO/TC 262, która pracuje nad przygotowaniem normy ISO 31004 - Przewodnik po wdrożeniu zarządzania ryzykiem. Jest autorem licznych artykułów, podręczników i przewodników po zarządzaniu ryzykiem, m. in. "IIA Delivering Assurance".

Grant Prudy jest absolwentem chemii na Hull University. Reprezentuje ponad 12-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora UK Health and Safety. Jako członek jednostki ds. Oceny kluczowych zagrożeń opracował pierwszą metodykę oceny ilościowej ryzyka w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz stał się krajowym specjalistą ds. oceny ryzyka substancji toksycznych, instalacji gazowych, instalacji przesyłowych i materiałów niebezpiecznych. Grant odegrał również kluczową rolę w rozwoju ilościowych technik oceny ryzyka w Europie, włączenie z ich zastosowaniem do oceny ryzyk związanych z infrastrukturą i instalacjami w elektrowniach atomowych.

10 maja 2013 (piątek) – konferencja (godz. 10.00 – 17.00)

9.00 - 10.00 Wykład inauguracyjny
Grant Purdy, Associate Director, Broadleaf
Kreowanie wartości z wykorzystaniem efektywnego zarządzania ryzykiem
Jak poprzez integrację zarządzania ryzykiem z procesami podejmowania decyzji organizacje mogą kreować maksymalną wartość dążąc do realizacji swoich celów?
Prelegent uwzględni praktyczne przykłady m.in. z obszaru inwestycji kapitałowych, zakupów korporacyjnych oraz planowania działalności biznesowej. przerwa kawowa

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 11.00 Bartosz Jura, Director, PwC
Zarządzanie ryzykiem - jak dostarczyć wartość dla Zarządu i Rady Nadzorczej?

11.00 – 12.00 Dyskusja panelowa:
Jak poprzez zarządzanie ryzykiem oddziaływać na wynik, optymalizację działalności, jak dostarczyć wartość istotną dla zarządu i Rady Nadzorczej
Zagadnienia:
1. Zarządzanie ryzykiem jako hasło już nie wystarczy, lecz ma generować wartość – inaczej stanie się kolejną nowomową.
2. Czy zarządy nadal są sceptyczne wobec zarządzania ryzykiem? Jeżeli tak, jakie są źródła sceptycyzmu. Może jest on uzasadniony?
3. Jaki typowe trudności i zmagania z zarządzania ryzykiem doświadczają zarządy i rady nadzorcze?
4. Czy są firmy, które stosują zaawansowane narzędzia pomiaru ryzyka, czy może wciąż jesteśmy na etapie pracy organicznej?
5. Wpływ na wynik, optymalizacja relacji ryzyko zysk, zwrot z kapitału/ryzyko – narzędzia, kontrolling ryzyka – piękna teoria czy rzeczywistość możliwa do wdrożenia również w sektorze produkcyjnym?
6. Jak dostarczyć realną wartość z zarządzania ryzykiem dla Zarządu i Rady Nadzorczej – w jakiej perspektywie czasowej?
Moderator: Sławomir Pijanowski, Prezes zarządu, POLRISK, Paneliści: w trakcie potwierdzania

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Radosław Ziomko, Risk Management Director, AON Polska
Narzędzie do pomiaru dojrzałości zarządzania ryzykiem firmy: Risk Maturity Index, ankiety, funkcjonalność, raporty. Poziom dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego wpływ na wartość – omówienie wyników badań AON przeprowadzonych w firmach wykorzystujących narzędzie Risk Maturity Index, m.in.:
1. Powiązanie pomiędzy zarządzaniem ryzykiem a wynikiem firmy.
2. Omówienie indeksu dojrzałości zarządzania ryzykiem.
3. Wyniki badań empirycznych dot. dojrzałości zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach z różnych branż na świecie i wpływu na wyniki
4. Wnioski dot. dobrych praktyk w oparciu o pomiar indeksu dojrzałości zarządzania ryzykiem
Losowanie Nagród dla członków POLRISK wypełniających ankietę POLRISK-AON – III Edycja Badania "Zarządzanie Ryzykiem".

13.30 – 14.30 Andrew Smart, Chief Executive Officer, Manigent i StratexSystems. Warsztat interaktywny
Jak kreować wartość dodaną poprzez integrację zarządzania strategicznego i zarządzania ryzykiem wykorzystując metodę Risk Based Performance Management i narzędzia ją wspierające?
RBPM - jako jedna ze skutecznych metod spójnego zarządzania i monitorowania: celów strategicznych, apetytu na ryzyko oraz ekspozycji na ryzyko
1. Założenia i fundamenty metody RBPM - Integracja systemu zarządzania ryzykiem (wg COSO II) ze zrównoważoną kartą wyników (BSC – Balance Scorecard) przy wykorzystaniu metody Risk Based Performance Management (RBPM).
2. Związki pomiędzy celami strategicznymi, apetytem na ryzyko oraz ekspozycją na ryzyka oraz narzędzia do spójnego zarządzania nimi.
3. Zrozumienie roli i znaczenia celów strategicznych i kluczowych ryzyk –definiowanie, integrowanie i ich uspójnienie.
4. Rozumienie 3 rodzajów wskaźników: KPI, KRI, KCI – definiowanie i stosowanie.

14.30-15.00 Losowanie nagród dla uczestników konferencji, obiad.

Więcej informacji na temat warsztatów i konferencji na stronie organzatora pod linkiem: