Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 maja
do 15 maja
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa – warsztaty

Typ wydarzenia: Warsztaty

Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa - warsztaty. Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji.

 

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

Dlaczego warto skorzystać?

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia. Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania. W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych.

Cele, jakie chcemy osiągnąć podczas szkolenia

Uczestnicy będą nabywać umiejętności:

 • analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
 • oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
 • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych,
 • możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.

Target szkolenia

Szkolenie dedykowane jest właścicielom lub zarządzającym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji, specjalistom z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami, osobom, które chciałyby w sposób bezpieczny dokonywać oceny kontrahentów.

Program

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa

 • jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta,
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,
 • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów,
 • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

CASE STUDY: Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej; ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

 • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności,
 • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
 • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych

 • ogólna analiza bilansu,
 • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
 • metoda Wilcoxa,
 • salda strukturalne bilansu,
 • ogólna analiza rachunku zysków i strat,
 • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
 • sygnały ostrzegawcze,
 • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia.

CASE STUDY: Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

 • zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna.

CASE STUDY: Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Zarejestruj się już dziś »

 

Organizator

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 18 czerwca 2024

Zobacz wszystkie