Temat tygodnia
Wywiad ze Scottem Newmanem, dyrektorem zarządzającym State Street Bank w Polsce.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
20 lutego
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Polska

Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

Uczestnicy szkolenia poznają aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych, a także pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań. Ponadto, przedstawimy zakres i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Podatki

Program szkolenia:

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia:
•    poznają aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych
•    pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań
•    uzyskają wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
•    przyswoją informację w zakresie analizy porównawczej
 

 1. Podsumowanie regulacji wynikających z projektu ustawy z dnia 15 lipca 2018 r., zmieniającej przepisy w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
 • Nowa definicja podmiotów powiązanych
 • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
 • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
 • Recharakteryzacja transakcji
 • Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
 • 1.6.Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
 • 1.7.Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)

 

 1. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)
 • Opis podatnika
 • Opis transakcji z podmiotami z grupy
 • Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
 • Sposób kalkulacji ceny transferowej
 • Informacje finansowe podatnika

 

 1. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)
 • Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
 • Struktura organizacyjna grupy
 • Polityka cen transferowych
 • Opis działalności prowadzonej przez grupę
 • Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych
 • Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
 • Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA

 

 1. Analiza danych porównawczych
 • Źródła danych
 • Sposoby przeprowadzenia analizy
 • Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych.
 • Wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
 • (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,
 • Wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
 • Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, w przypadku jego zastosowania,
 • Opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,
 • Wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania,
 • Praktyczne problemy

 

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Podobne wydarzenia

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAWNE
Kraków 1 czerwca
1 czerwca Kraków
Ogranizator Koło Naukowe Analizy Danych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Kategoria
BPO/SSC
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech
Kraków 6 czerwca
6 czerwca Kraków
Ogranizator Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Kraków
Kategoria
BPO/SSC