Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 września
2022
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Compliance w organizacji

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania zgodnością wg normy ISO 37301 oraz dobrymi praktykami z normy ISO19600. Uzupełnienie wiedzy dot. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Podatki

Adresaci szkolenia:

 • Compliance officers
 • Menadżerowie ryzyka compliance
 • IT Risk Officer’s
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Uczestnicy pionów, biur, jednostek, komórek organizacyjnych, spółek zależnych, koordynujące współpracę z biurem compliance w ramach grupy
 • Osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania zgodnością w jednostce
 • Specjaliści, kandydaci do zarządów lub rad nadzorczych w zakresie compliance.

Program:

 1. Definicja i rola funkcji compliance
 2. System zarządzania ryzykiem compliance
 3. Umiejscowienie compliance w strukturze zarządzania i kontroli. Zróżnicowanie struktur compliance
 4. Regulatorzy i ustawy
 5. Norma ISO37301
 6. Norma 19600
 7. Umiejscowienie funkcji compliance w strukturze firmy  (niezależność, obiektywizm, podległość operacyjna i funkcjonalna)
 8. Wewnętrzna struktura organizacyjna compliance
 9. Identyfikacja i monitorowanie zmian regulacji
 10. Audyt wewnętrzny i relacja do compliance
 11. Elementy programu compliance
  • code of conduct,
  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Zarządzanie politykami i procedurami
  • Komunikacja i marketing Funkcji  Compliance
  • Edukacja Compliance
  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
  • Ochrona Sygnalistów
  • Zarządzanie ryzykiem Strony trzeciej
  • Zarządzanie dostawcami
  • Praktyki pracownicze
  • Nadzór nad ochroną wartości niematerialnych
  • Zarządzanie konfliktem interesów
  • Zagadnienia uczciwej konkurencji
  • Badanie zgodności relacji transgranicznych
  • Przeciwdziałanie korupcji
  • Zarządzanie poufnością i prywatnością
  • Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
  • Bezpieczeństwo pracownicze i środowiskowe
  • Komunikacja medialna
  • chińskie mury,
  • kodeksy etyki,
  • sygnalizacja zachowań nieetycznych (whistleblowing),
  • polityka prezentowa,
  • ochrona danych osobowych,
  • ochrona praw, patentów i własności intelektualnej,
 12. Pozostałe zagadnienia compliance
  • audyty compliance
  • chrona prywatności
  • ochrona fizyczna
  • Compliance a zarządzanie ryzykiem operacyjnym
   • analiza funkcji compliance w kontekście na działalności biznesowej
   • Identyfikacja ryzyka compliance
   • strategia compliance
   • polityka compliance
   • procedury compliance
  • Metody jakościowe i ilościowe  analizy i oceny ryzyka compliance
  • Monitorowanie compliance
  • Mechanizmy, narzędzia i metody monitorowania ryzyka compliance
  • Zarządzanie incydentami i zdarzeniami z tytułu ryzyka compliance.
   • Plany działań dla non-compliance
   • Raportowanie ryzyka compliance
  • Zasady współpracy między funkcjami compliance i zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Struktura dokumentacji compliance
  • Dyskusja grupowa i przykłady

   |
   Zarejestruj się już dziś: link

 

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 29 maja 2024

Zobacz wszystkie