Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 lutego
do 15 lutego
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Polska

Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

Po zakończeniu szkolenia finanse dla niefinansistów uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Nauczą się swobodnie poruszać się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami, a także będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: BPO/SSC

Cel szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia finanse dla niefinansistów uczestnicy:
•    będą znali podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej
•    będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami.
•    będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności.
•    nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.

Program:

 1. Czym jest inteligencja finansowa?
 • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
 • Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
 • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
 • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

 

 1. Sprawozdanie finansowe
 • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
 • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
 • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływów finansowych
 • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
 • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

 

 1. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie
 • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
 • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
 • Kapitał własny
 • Zobowiązania długoterminowe
 • Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)

 

 1. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
 • Przychody
 • Koszt własny sprzedaży
 • Marża na sprzedaży i marża operacyjna
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy

 

 1. VAT
 • Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

 

 1. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
 • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
 • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
 • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
 • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

 

 1. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
 • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
 • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
 • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

 

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Polska
Siedziba PKF
Warszawa

Podobne wydarzenia