Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
3 września
2021
Miasto:
Organizator: PKF Consult

Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego (online)

Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Analiza

Adresaci szkolenia:

 • Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Kadra kierownicza pionów niefinansowych
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

 

Program:

 

1. Czym jest inteligencja finansowa?

 • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko? 
 • Finansowy matrix  - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
 • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
 • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe

 • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy  odbiorców  sprawozdania finansowego
 • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
 • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływów finansowych
 • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
 • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak  i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

3. Sprawdzamy, co się równoważy w  bilansie

 • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
 • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
 • Kapitał własny

4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy

 • Przychody
 • Koszt własny sprzedaży
 • Marża na sprzedaży i marża operacyjna
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy

5. VAT

 • Wyłącznie praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać

 • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
 • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
 • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
 • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych

 • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
 • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
 • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów 

Zarejestruj się już dziś: link

 

Kontakt
PKF Consult
Wydarzenia

Dziś jest 03 czerwca 2023

Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023)
19 czerwca
19 czerwca
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling