Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 października
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Jak zmanipulować radę nadzorczą i jak zapobiec próbom manipulacji (online)

Omówiony zostanie stan prawny przed i po nowelizacji KSH 2021 ( zmiany są istotne!!) Cel warsztatu: Rada nadzorcza jest z natury środowiskiem potencjalnego konfliktu interesów. Może to prowadzić do rozmaitych manipulacji pracą rady. Ich katalog jest bogaty i zróżnicowany, są w nim działania pozornie neutralne, w których rada może nie dostrzec złych intencji. Omówienie sposobów możliwego manipulowania radą i jej pracami pomoże eliminować je i zwiększać efektywność rady nadzorczej.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Audyt

Manipulowanie radą nadzorczą polega na wywieraniu przez zarząd lub poszczególnych członków rady nieuzasadnionego wpływu na przebieg jej prac na posiedzeniu lub poza posiedzeniem. Wpływ ten może dotyczyć, miedzy innymi:

  • tendencyjnego doboru tematyki podejmowanej przez radę
  • selekcji spraw wnikliwie omawianych bądź poddanych pod głosowanie bez należytego przedyskutowania
  • zakłócania trybu prac rady
  • nieprofesjonalnego redagowania projektów uchwał rady
  • niewłaściwego postępowania z załącznikami do uchwał
  • niewłaściwego protokołowania obrad…

Manipulacje w ich różnorodnych przejawach mają na celu kształtowanie treści uchwał dla partykularnych korzyści z pokrzywdzeniem interesów spółki lub akcjonariuszy. Zadaniem warsztatu jest zaprezentowanie sztuki należytego procedowania rady nadzorczej budującej jej odporność na manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne poprzez umiejętne przeciwstawianie się próbom zakłócania należytej formy i właściwego trybu prac rady.

Warsztat adresowany jest do:

  • spółek kapitałowych, w tym do członków rad nadzorczych i zarządów,
  • specjalistów z biur zarządu i biur obsługujących radą nadzorczą,
  • kancelarii prawnych i prawników obsługujących spółki,
  • audytorów wewnętrznych oraz biegłych rewidentów.           

Program:

1. Obszar manipulacji: Zwołanie rady nadzorczej. Kto? Kiedy? Jak? Gdzie? W jakiej postaci i formie?

2. Obszar manipulacji: Porządek obrad rady nadzorczej. Kto i jak ustala? Stan prawny przed i po nowelizacji Ksh. Praktyczne znaczenie zmian

3. Obszar manipulacji: Zmiana porządku obrad. Kiedy jest dopuszczalna, kiedy nie

4. Obszar manipulacji: Głosowanie w radzie nadzorczej. Kworum i jego postacie

5.  Większość i jej postacie. Wymogi w kwestii kworum i większości. Osobliwości

6.  Obszar manipulacji: Głosowanie poza posiedzeniem. Formy głosowania poza posiedzeniem, warunki ważności głosowania, pułapki

7.  Obszar manipulacji: Głos rozstrzygający. Komu i kiedy przysługuje?

8.  Obszar manipulacji: Zdanie odrębne. Stan prawny przed i po nowelizacji Ksh. Praktyczne znaczenie zmian

9.  Obszar manipulacji: Protokół rady. Wymogi przed i po nowelizacji Ksh

10.  Obszar manipulacji: Lista obecności. Kto jest „obecny”?

11.  Obszar manipulacji: Załączniki do protokołu rady. Najczęstsze błędy i ich praktyczne znaczenie

12.  Obszar manipulacji: Dopływ informacji do rady nadzorczej. Sytuacja przed i po nowelizacji Ksh. Praktyczne znaczenie zmian

14.  Przeciwdziałania manipulowaniu radą: Z kim rada powinna współpracować?

15.  Typowe pułapki, z jakimi rada nadzorcza ma do czynienia w spółce

16.  Pozycja przewodniczącego rady. Ramy prawne i obszar działania

 

 Zarejestruj się już dziś: link

Podobne wydarzenia

Podobne wydarzenia

EYe on Tax
19 listopada
19 listopada
Ogranizator EY
Kategoria
Audyt
EY Financial Challenger
19 listopada
19 listopada
Ogranizator EY
Kategoria
Audyt
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Konkursy EY
19 listopada
19 listopada
Ogranizator EY
Kategoria
Audyt