Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 października
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Jak zmanipulować radę nadzorczą i jak zapobiec próbom manipulacji (online)

Omówiony zostanie stan prawny przed i po nowelizacji KSH 2021 ( zmiany są istotne!!) Cel warsztatu: Rada nadzorcza jest z natury środowiskiem potencjalnego konfliktu interesów. Może to prowadzić do rozmaitych manipulacji pracą rady. Ich katalog jest bogaty i zróżnicowany, są w nim działania pozornie neutralne, w których rada może nie dostrzec złych intencji. Omówienie sposobów możliwego manipulowania radą i jej pracami pomoże eliminować je i zwiększać efektywność rady nadzorczej.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Audyt

Manipulowanie radą nadzorczą polega na wywieraniu przez zarząd lub poszczególnych członków rady nieuzasadnionego wpływu na przebieg jej prac na posiedzeniu lub poza posiedzeniem. Wpływ ten może dotyczyć, miedzy innymi:

  • tendencyjnego doboru tematyki podejmowanej przez radę
  • selekcji spraw wnikliwie omawianych bądź poddanych pod głosowanie bez należytego przedyskutowania
  • zakłócania trybu prac rady
  • nieprofesjonalnego redagowania projektów uchwał rady
  • niewłaściwego postępowania z załącznikami do uchwał
  • niewłaściwego protokołowania obrad…

Manipulacje w ich różnorodnych przejawach mają na celu kształtowanie treści uchwał dla partykularnych korzyści z pokrzywdzeniem interesów spółki lub akcjonariuszy. Zadaniem warsztatu jest zaprezentowanie sztuki należytego procedowania rady nadzorczej budującej jej odporność na manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne poprzez umiejętne przeciwstawianie się próbom zakłócania należytej formy i właściwego trybu prac rady.

Warsztat adresowany jest do:

  • spółek kapitałowych, w tym do członków rad nadzorczych i zarządów,
  • specjalistów z biur zarządu i biur obsługujących radą nadzorczą,
  • kancelarii prawnych i prawników obsługujących spółki,
  • audytorów wewnętrznych oraz biegłych rewidentów.           

Program:

1. Obszar manipulacji: Zwołanie rady nadzorczej. Kto? Kiedy? Jak? Gdzie? W jakiej postaci i formie?

2. Obszar manipulacji: Porządek obrad rady nadzorczej. Kto i jak ustala? Stan prawny przed i po nowelizacji Ksh. Praktyczne znaczenie zmian

3. Obszar manipulacji: Zmiana porządku obrad. Kiedy jest dopuszczalna, kiedy nie

4. Obszar manipulacji: Głosowanie w radzie nadzorczej. Kworum i jego postacie

5.  Większość i jej postacie. Wymogi w kwestii kworum i większości. Osobliwości

6.  Obszar manipulacji: Głosowanie poza posiedzeniem. Formy głosowania poza posiedzeniem, warunki ważności głosowania, pułapki

7.  Obszar manipulacji: Głos rozstrzygający. Komu i kiedy przysługuje?

8.  Obszar manipulacji: Zdanie odrębne. Stan prawny przed i po nowelizacji Ksh. Praktyczne znaczenie zmian

9.  Obszar manipulacji: Protokół rady. Wymogi przed i po nowelizacji Ksh

10.  Obszar manipulacji: Lista obecności. Kto jest „obecny”?

11.  Obszar manipulacji: Załączniki do protokołu rady. Najczęstsze błędy i ich praktyczne znaczenie

12.  Obszar manipulacji: Dopływ informacji do rady nadzorczej. Sytuacja przed i po nowelizacji Ksh. Praktyczne znaczenie zmian

14.  Przeciwdziałania manipulowaniu radą: Z kim rada powinna współpracować?

15.  Typowe pułapki, z jakimi rada nadzorcza ma do czynienia w spółce

16.  Pozycja przewodniczącego rady. Ramy prawne i obszar działania

 

 Zarejestruj się już dziś: link

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 21 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie