Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
5 lutego
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Polska

Podatek VAT - kompendium zmian

Szkolenie skierowane jest do: • Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT • Osób uczestniczących w różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Podatki

Program:

 1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
 • mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
 • split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
 • korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
 • formy płatności transakcji handlowych a split payment,
 • podzielona płatność a JPK.

 

 1. Zmiany w podatkach - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.:
 • nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
 • status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
 • pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
 • opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
 • rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
 • przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
 • zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.

 

 1. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
 • błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
 • korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
 • możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
 • sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
 • odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
 • możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

 

 1. Nowelizacja przepisów prawa podatkowego w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:
 • dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
 • zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
 • zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
 • brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
 • zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
 • obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
 • dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
 • transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
 • sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

 

 1. Kasy fiskalne od 2018r
 • wprowadzenie kas online,
 • terminy i zasady rozliczania kas online.

 

 1. Wprowadzenie systemu STIR

 

 1. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
 • nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
 • zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
 • możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
 • nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
 • możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

 

 1. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
 • różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,
 • data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
 • zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.
 •  

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-3729#2

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55; kom. 693 333 558

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Polska
Siedziba PKF
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 18 czerwca 2024

Zobacz wszystkie