Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
5 lutego
2019
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Polska

Podatek VAT - kompendium zmian

Szkolenie skierowane jest do: • Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT • Osób uczestniczących w różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Podatki

Program:

 1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
 • mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
 • split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
 • korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
 • formy płatności transakcji handlowych a split payment,
 • podzielona płatność a JPK.

 

 1. Zmiany w podatkach - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.:
 • nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
 • status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
 • pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
 • opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
 • rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
 • przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
 • zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.

 

 1. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
 • błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
 • korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
 • możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
 • sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
 • odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
 • możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

 

 1. Nowelizacja przepisów prawa podatkowego w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:
 • dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
 • zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
 • zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
 • brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
 • zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
 • obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
 • dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
 • transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
 • sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

 

 1. Kasy fiskalne od 2018r
 • wprowadzenie kas online,
 • terminy i zasady rozliczania kas online.

 

 1. Wprowadzenie systemu STIR

 

 1. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
 • nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
 • zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
 • możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
 • nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
 • możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

 

 1. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
 • różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,
 • data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
 • zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.
 •  

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-3729#2

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55; kom. 693 333 558

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

(Informacje organizatora)

Kontakt
PKF Polska
Siedziba PKF
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 23 czerwca 2021

11-12 października 2021
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021)
Warszawa 11 października
11 października Warszawa
Ogranizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
Kategoria
Kontroling