Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
15 października
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw (online)

Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Kontroling

Adresaci szkolenia:

 

 • właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • dyrektorzy finansowi
 • kontrolerzy finansowi
 • główni księgowi
 • kierownicy działu skarbu
 • specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

Program:

1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:

 • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
 • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
 • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
 • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
 • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe

2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:

 • kontrakty terminowe FX Forward
 • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
 • transakcje FX Swap

3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

 • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
 • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
 • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych

4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku

 • mowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
 • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową

6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)

7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

8. Ćwiczenia praktyczne:

 • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
 • przykłady ekspozycji klientów:
  • transakcje FX Forward
  • transakcje FX Swap
  • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
  • transakcje IRS

9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym

10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

 

Zarejestruj się już dziś: link

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 25 marca 2023

27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
STN - Studencki Turniej Negocjacyjny
1 kwietnia
1 kwietnia
Ogranizator SKN Negocjator SGH
XI edycja Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej
14 kwietnia
14 kwietnia
Ogranizator Koło Naukowe Modelowania Finansowego AGH

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
STN - Studencki Turniej Negocjacyjny
1 kwietnia
1 kwietnia
Ogranizator SKN Negocjator SGH