Temat tygodnia
O pracy w dziale R2R piszą Magdalena Rokus i Patrycja Sowińska z Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
8 kwietnia
2022
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw (online)

Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Rynki kapitałowe

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • Dyrektorzy finansowi
 • Kontrolerzy finansowi
 • Główni księgowi
 • Kierownicy działu skarbu
 • Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

 

Program:

 1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
  • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
  • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
  • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
  • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
  • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
 2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
  • kontrakty terminowe FX Forward
  • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
  • transakcje FX Swap
 3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
  • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
  • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
  • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
 4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
  • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
  • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
 5. Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
 6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
 7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
 8. Ćwiczenia praktyczne:
  • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
  • przykłady ekspozycji klientów:
  • transakcje FX Forward
  • transakcje FX Swap
  • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
  • transakcje IRS
 9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
 10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj się już dziś: link

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 20 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Giełda Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 20 marca
20 marca Szczecin
Ogranizator Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego