20-07-2017 | Redakcja

CIMA: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej CIMA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIMA.
 

CIMA jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny rachunkowości zarządczej. 

 

 

 

Dane podstawowe

 

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach. CIMA jako kwalifikacja koncentruje się na zarządzaniu przedsiębiorstwem i roli strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. CIMA jest najpopularniejszą na świecie kwalifikacją zawodową z dziedziny rachunkowości zarządczej. Więcej można dowiedzieć się na stronie www.cimaglobal.com.

 

 

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej jest idealny dla osób, rozpoczynających swoją podróż w świecie kwalifikacji biznesowych, ponieważ wyposaża w solidne podstawy wiedzy z rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i biznesu. Jest to również droga wejścia na wyższy poziom kwalifikacji CIMA.

 

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie. Konsultujemy się z czołowymi firmami by zapewnić, że nasz sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu, CIMA aktualizuje sylabus co pięć lat. Kolejna aktualizacja będzie miała miejsce w 2020 roku.

 

 

Zakres wiedzy

 

I. Certyfikat z rachunkowości biznesowej

 

Na certyfikat składają się cztery przedmioty:

  • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
  • Podstawy rachunkowości zarządczej
  • Podstawy rachunkowości finansowej
  • Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa gospodarczego

 

Zakres wiedzy egzaminu, zdawanego w języku angielskim, obejmuje następujące obszary:

 

BA1 Fundamentals of Business Economics

A. Macroeconomic and Institutional Context of Business

B. Microeconomic and Organisational Context of Business

C. Informational Context of Business

D. Financial Context of Business

 

BA2 Fundamentals of Management Accounting

A. The Context of Management Accounting

B. Costing

C. Planning and Control

D. Decision Making

 

BA3 Fundamentals of Financial Accounting

A. Accounting Principles, Concepts and Regulations

B. Recording Accounting Transactions

C. Preparation of Accounts for Single Entities

D. Analysis of Financial Statements

 

BA4 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

A. Business Ethics and Ethical Conflict

B. Corporate Governance, Controls and Corporate Social Responsibility

C. General Principles of the Legal System, Contract and Employment Law

D. Company Administration

 

 

Zobacz aktualny sylabus >>

 

Każdy element sylabusa jest egzaminowany poprzez 9 testów obiektywnych (Objective Test) oraz 3 studia przypadków (Case Study), każdy po zakończeniu danego poziomu. Po zdaniu 3 testów i 1 case study, student może przejść na kolejny, wyższy poziom.

 

 

II. Certyfikat profesjonalny

 

Program nauczania jest podzielony na kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania, strategiczny. Taka struktura umożliwia stopniowe budowanie własnej wiedzy i zapewnia zdobywanie odpowiednich umiejętności, potrzebnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 

Trzy filary Kwalifikacji odpowiadają trzem obszarom wiedzy. Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

 

Financial pillar

F3 Financial Strategy

F2 Advanced Financial Reporting

F1 Financial Reporting and Taxation

 

Performance pillar

P3 Risk Management

P2 Advanced Management Accounting

P1 Management Accounting

 

Enterprise pillar

E3 Strategic Management

E2 Project and Relationship Management

E1 Organisational Management

 

 

Zobacz aktualny sylabus >>

 

Sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej dzieli się na 3 filary oraz 3 poziomy; składa się z 12 egzaminów: 9 testów obiektywnych, 3 studiów przypadku.

 

Testy obiektywne (Objective Tests) to 90-minutowe egzaminy w formie komputerowej, dostępne na żądanie cały rok w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie.

 

Egzaminy ze studium przypadku (Case Study) trwają 3 godziny każdy, również komputerowo, dostępne w 4 sesjach egzaminacyjnych w roku w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie.

 

 

Perspektywy rozwoju

 

Posiadając kwalifikacje CIMA, lub będąc w trakcie jej zdobywania i ubiegając się o pracę w Wielkiej Brytanii czy też w Irlandii, będziemy traktowani na równi z lokalnymi kandydatami. Zdawanie egzaminów CIMA będzie zarówno potwierdzeniem doskonałej znajomości języka angielskiego, jak i wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej.

 

Osoby posiadające kwalifikacje CIMA pracują w działach finansowo-księgowych oraz kontrolingu. Osoby z tą kwalifikacją można również spotkać w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie). Miesięczne zarobki brutto osób posiadających kwalifikację CIMA zaczynają się od ok. 8 tys. zł., a nierzadko przekraczają 20 tys. zł.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć, posiadając klasyfikacje CIMA:

 

Działy finansowo-księgowe:
Dyrektor finansowy 
Kontroler finansowy

 

Rynki Finansowe
Doradca Inwestycyjny
Zarządzający Aktywami
Analityk

 

Zobacz oferty kursów CIMA »

 

Opracowanie na podstawie The Chartered Institute of Management Accountants.

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Nowe studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Kariera w Finansach rozmawia z Robertem Pattersonem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na temat nowych, akredytowanych przez ACCA studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów.

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami.

Więcej wydarzeń
UE